Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΕΦΛΝ0 ΚΑΝ!)
Θ Η προίκα που μου
Ι Ι Ι 7
_ Ι Ι ςΗ κόλυψἱι  · Η (ιαὸβΤιση Των Βίκινγκ
Τη σπασω ης _ γ ί Γ _
δα @Με ο Ρομπερτο Ἡ%Ἡ¦ _. - στα.::α:¦0:,:0,:::Τ.:α:“
· · τ _ Ϊ: Ἐκ > 7 με Τηνευγενικἡ
 Έ ά Ρ | ' γ έ Γ Εἰ χορηγίατων Ιλ ζ γ Ο  
 - ` Δ - 'Τ ' · "°ῖ°“ηΜων ο Β ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Απο
. ΕΦ 
· 71 , Τ. ο
 '!-“`- . . Β 
` Δῖ Τ  · · -Τ Ε.ι__ι:ιι_ι “ή ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Σα” έ '7 _ ῦ
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡ0Σ
 Μ ΔΡω:;_ω¦ Ιερό::
Ι ΜΑΝΟ) ω) ι·ωωωωωω ' ·
Μ ΜΕΝ Μ" ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
'Τ ΤιυΤ0κρ(ιΤοριτις και οι.
¦ (ἶ` σαιισμενο£ ιαιθρ£ Φως
· < Των Αγγλων
" η · Λ.:β: Η Παλαι δεν
είναι μονο». αιωνα
καντε μου
αυτή τη χαρη :τ
στον ΟλυμοιακοΙ
ΔΡ. ΦΥ^. 5474 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
ο ΜΝΗΣΤΗΡ£Σ ¦ 
   έ   _ ϊ ο για Τον Μαζουακού ΜΥ
η χ- ;“ Τα . ' · .. 25 π 4
ΜΒΜ α ον“< Η έ Ι “ _ . αὲῖαι.Ξἐ9α·Μ^
κλείνει Ντε λα Μαέγια!
στα ΜΜΜ; · ἔΐἱ'ιἴὅ'ἑἶἶιἶ
   ο ` εβδομαδα!!!
Μία ανασα από Τον Πειραια · `
ο 30χρονος αλόγιος μπακ
Της Ρεαλ Σοσιεδαδ ή
. ` ή Ια _
›&· _Τ 0·
πω  “. Το ι  Από"αρασκειιή
" _//ἶ ;. · ._ _ ^  ηδιάθεσηγια
ζ _ _ _ἶῖ _ ι ·7 . · ··  νέουςκατ6χους!
Ξ Ψ ΧΕΛΙ
ο . “ .
ΟΙ ΙΣΠΛΝ0Ι ΕΠΙΜΕΝ0ΥΝ ΓΙΑ Το ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ 7
ΟΛΥΜΠΙΑ'(0Υ ΚΑΙ Η ΒΑΛΕΝθΙΑ Το ΒΛΕΠΕΙ θΕΤΙΚΑ ο 'Β
` · ΥπογραΦει και Φεύγει
για την Σταντάρ Λιέγης ¦

Τελευταία νέα από την εφημερίδα