Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιεπ@οτεαετ.ετ
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
:τις .σε Μ
Αίτηση υπαγωγής
στον πτωχειτπκό
κώδικα
ΔΗ|ὶ"|ΟΣ|Δ ΝΟΣΟ|(ΟΜΕ|Α
Στάση εργασίας και
επίσχεση γιατρών
του Ε0ΠΥΥ
«Καμπανάκι» για τους
θανάτους των φτωχών
παιδιών
Μηνιαίο επίδομα
θα λάβουν 3" γιατροί
σε άγονες περιοχές
Σελ 2
ΔΡ' ΦΥΛΛΟΥ 8974 - ΕΤΟΣ 32ο · ΠΜ" Ί ευρώ · "ἘΤλΡΤΝ 29 'ΟΥΝ|°Υ 2θΊδ
Ο ΤΩ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΘΑ ΜΕ|Ν
` β |'-ξ ` . ` ' ζ
·· ή· Με κ:Μ›Ἡῆὑ _
Πυρπνος εφιάλτης
στα Δερβενοχώρια
εταιρεια Μεπ
Η ι·  .““
η - -· ζώ· Ξ·'.ἱ:ε“8 >
Εύλογες πιέσεις
Σε λογική κατεύθυνσπ κινούνται οι
πιέσεις των ευρωπαίων για τπν γρήγορπ έξοδο τας Βρετανίας από τπν
ΕΕ, καθώς έτσι συνεχί2εται ένα καθεστώς αθεδαιότπτας, το οποίο επήρεάΖει τις αγορές. "Ζήτω από τπν κυθέρνπσπ του Ηνωμένου Βασιλείου να
αποσαφπνίσει το ταχύτερο δυνατόν
τήν κατάστασή", δήλωσε. Και πρόσθεσε "όχι σήμερα, όχι αύριο το πρωί
αλλά γρήγορα”. Υπογράμμισε επίσπς
ότι δεν θα ήθελε να "περάσει π άποφπ
ότι θα μπορούσαν να διεξαχθούν
απόρρπτες συνομιλίες". Δεν θα υπάρξουν εκ των προτέρων διαπραγματεύσεις, "χωρίς κοινοποίπσπ, δεν υπάρχει διαπραγμάτευσπ" δήλωσε.
Ο Πρόεδρος "ιούνκερ έδωσε έμφασπ στο γεγονός ότι "δεν πρέπει να αλλάξουμε τήν ουσία και π ουσία είναι
ότι π Ευρώππ παραμένει ένα πρόταγμσ ειρήυπς και ένα πρόταγμα για το
μέλλον". "Δεν θα διακόψουμε τπν πτήσπ μας προς το μέλλον", σήμείωσε ο
Πρόεδρος Γιούνκερ, αναφέροντας
ότι π Επιτροπή θα συνεχίσει στο δρόμο που χάραξε με τα συμφωνία του
παρόντος Κοινοδουλίου: να φτιάξουμε κυρίως δπλαδή μιαν Ευρώππ με
λιγότερα γραφειοκρατία. "όπου πρωτεύουσα θέσπ θα κατέχει π κοινωνική
Ευρώππ".
«Ο λογικός»