Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τΕτηΡτττ 29 Ντακ" στη σ |
Μ ΜΜΜ
συστημα
τα τη ΜΜΜ
στα ηη
σελ.11
Ι Καθημερινή ΜΠχηττκὴ ΕφημερίὁΠ
της Κρητης
ΜΜΜ έρευνα τα· Η “τη τη τητα Μνεηακη
τα αναβρασηό στ εργαζόμενη· στην “Μαητνύησαησ“ και στην κρητη ΜΒ
Δ1αόστε ακό ο...
σελ.11
· Πολλές Πυρκογ1ές Χθες στην Κρήτη
· 01 Άγγλοι φεύγουν οΠό ΠΝ ΕυρώΠΙ1
κατ έρχονττ11 στην Κρήτη σελ.2,3,6
Ο Νεκρός ο ο1κοδόμος
Που τραυματίστηκε στο Κουμ ΚοΠί σελ.3
Ο ΔτοργόνωσΙ1 δτεθνούς Ημερίδας
οΠό το ΠολυτεΧνείο Κρήτης σελ.7
· ΣΠ1τ1κές Προτόσε1ς σελ.11
ΚΕΙΜΕΝΑ
Πορτόζουμε μαζί σας 
Δρ. Πωσ Παω στα τα 50 καταστηματα - 5 ο %
ΔημότρΙ1ς Δαμασκηνός σελ.12 στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.
Παύλος Πολυχρονάκης σελ_4 |οΧὑει αηύ2Δ/ΟΒ/16 - Ο7/Π7/]θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα