Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγο |
Μό Έως Πολλούς β Π 
¦ Ι 5Ι
χ Και οΧι Πολλα 
ο Πώργος
Αμβροσίου
σχολεία'
; Μό τουςλίγους"  κΑΘΗΜεΡ·ΝΗ εΦ·-ιΜεΡιΔΑ Με ΘεΣΣΑΛιΑΣ ο πιο
Η. ΦΥΛΛΟΥ 3561 - ΕΤΟΣ 130 ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ 0¦50 ΤΗΛ: 24410 80888
Β 'Δ σ Μ Ι Δ
 2.· ψ ξ _ ;_ Δ έ Ο   _ 3 Ο · Στην αβεβαιότητα ζουν πάνω από 12.000 εργαζόμενοι σε όλη τη
χώρα και πάνω από 100 στα καταστήματα της Καρδίτσας που βλέπουν
το φάσμα της ανεργίας να διαφαίνεται στον ορίζοντα
Ο Με την εταιρεία συνεργάζονταν αρκετοί ντόπιοι παραγωγοί που σταμάτησαν μεν να προμηθευουν την εταιρεία Μαρινόπουλος¦ αλλά τους
οφείλονται πολλά χρήματα που θα τους κλονίσουν αν τελικά τα χάσουν
Ο Η Καρδίτσα έχει ζήσει και στο παρελθόν παρόμοια θρίλερ με τις
εταιρείες ΑΝΤΩΝ0Π0ΥΔ0Σ¦ ΓΜΓΜΑΣ και ΜΠΑΙΝΕΙ
· Σε όλες τις περιι·πώσεις εκατοντάδες εργαζόμενοι έμειναν άνεργοι
< _. 7 ' ἐ “7 “ και πολλές μικρές επιχειρήσεις έχασαν χρήματα και κάποιες δεν άν τεξαν το κόστος τής ζημιάς και έκλεισαν.
“|σ λε ΙΙ  ή . · Αίτηση ι·πώχευσης υπέβαλε ο Μαρινόπουλος
λ  ά¦"Η
Ι - “ι · ' 
.-  Δ  ο Σελ. 3-4
Κο|νωνιο . υη
Ανταῇῇαγῇ 39 νεο ειδη
οποψεων... Φϋτων
Ο Ο Δήμαρχος Λακατάμιας Ο ΑνακαλύΦΤΠκαν
Κυπρου κ. Λουκάς Ιατρού ΠΜ? Ελλάδα και τα
επισκέφτηκε τον περισσότερα στα _
θ· ΣΚἀΡ^° ο Σελ. 4 πού ως ο Σελ. ιι Ελ 6- ὁ)
κολοκοιριοο
Μαρινόπουλος Γιάννης
ΜΔοχειΡοπτοΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΟΓΝΩΝ
ΜΠΑΡΟΣΚΟΓΙΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΠΜΙΑ
Τηλ. ΒΙΟ 240697. Κιν. 6946 452Ι38
Εθνικης Αμυνης ΠΑ
ΤΙ( 546 Ἡ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΙολὡοτε ον|ιμετοΧο γιο νο κερθίοετε 5 Μονοπεοεοοεις εντελώς δωρο" σε οολντελο ξενοδοχείο
Εοτοωεοιω·|οσὡ Ποίδων·Ιοοὡ Θεοοολίος