Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ξεπέρασαν και το μνημόνιο και το ΕΚΑΣ!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ|
οι ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ τ / 4
Ο Ε^ΕγΘΕΡΟΣ κιΝΔγΝοΣ · Έ  έ· ιό
ΜΕιΩΣΗΣ _ __    ¦ Μέ
ΕΠιΔοτΗΣΕΩΝ χ ο' >
ΛΟΓΩ ΒηΕχιτ
ΗΜ Α|_|Ο|(^Ε|ΣΤ||(Ο
ἑιΞηιΞΡΑΣΛΝ
και το μνημόνιο στο ΕΚΑΣ! .,ΜΗ“
ΦΟΒΟΣ ΣΤΗΝ
9 9 ΑΓΟΡΑ ΠΑ
αηό το 40°/ο των δικαιούχων 376.230 βοηθήματα, ενώ Μι ΤΗΝ ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ 
ενώ το μνημόνιο Προέβλεηε τον |ούλιο θα το εισι·ιραξουν ΤΟΥ ΕΚΑΣ 'ογΝ'Ογ κ
μόνο για το 20% 144.951 λιγότεροι ΣΕ Τ ΕΩΣ 6 ΔΟΣΕΙΣ
ΜΑΡ|Ν0Π0ΥΑ0Υ
Αγωνία για την τύχη των 13000
ΠΩΣ θΑ ΡΥθΜ|ΣΕΤΕ ΧΡΕ|·| ΣΤΟ ΔΗΜ0Σ|Ο ΠΑ ΝΑ ΓΛ|ΤΩΣΕΤΕ κΑιΑΣχΕΣΕιΣ εῦγ“ζἶἴὅ?ὅἔἔἑἔἑἩΞὅέΜ”
Ρ Σελ. '|6
ΣΕΛ|ΔΞΣ '|Β-'|Β
ιογιιχιΣι0ιι
28 ΝΕΩΝ ΚΑ|
60 ΤΡΑΥΝΜ|ΕΣ
ΑΜ ΜΜΕ!"
ΒθΝ|!|ΠΠ"
Διι0ιιιοιιιιτ
  ; · 'Ϊ
 “ Η· ` * ῳ~
Απο ;=ἶΔ=3=ἴἐΜ:ιι 7_     Α
Η ιπποκρατους στο αεροδρομιο “ΜΔ οι ΒΡΕΤΑΝοι
έχει τη δικη της...
ιστορία της ης 3] ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ
Σε^' " κΟΡΥΦΗΣ
ΑΝΑκΑΛγψΑΝ 8 ΝΔγΑΓιΑ Μι ΑΡχΑιο Λ|ΜΑΝ| ΣΤΗ Δι-ιΛο ὅὅἩἔδ:ΐἩἩἑΐἔ
Ρ ΣΕΛ. 20, 29, 30

Τελευταία νέα από την εφημερίδα