Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Στη δίνη του BrexitRecognized text:
·/ ·Ν
ΌοιηιιικΦ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 69ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20286 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΠΙΕΣΗΣ ΑΙΜ ΜΕΡ|(ΕΛ. ΟΛΑΝἙ ΡΕΝΤΣΙ
Ευρωπη καλεί Λονδίνο
για αμεση αποχώρηση
από την Ευρωπαϊκή Ενωση
Τηνενεργοηοίησητω αρθρου 50 απότ0νΝτ.Κύμερονστηοημερινή
γιατο ΒΜίτ θα ζητω οι «27»
Σύνοδο ΚΜΦής > σελ. 28 - 29
Αλλαγή σκυταλης
Νέα διοίκηση
τοηοθετηθηκε
στην Αττίοα ΒαηΙς
Ο Πρόεδρος της Τράπεζας ορ|οτηκε
η Αννα Πουοκουρη-κειο|ιε
Ο Παραρέ νει διευθυνων σύμβουλος
ο Αλέξανδρος Α ντω νοιτουλος
Νέα διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε χθες η γενικη
συνέλευση της Αττίοε ΒοηΙτ. Ο μέχρι πρότινος
Πρόεδρος της τράπεζας Γ. Γαβρίλης αντικαθίσταται ακό την Αννα Πουσκούρη-ΚεΙὡε > σελ. 9
«Μαύρη» εηέτειος
Βαρ1α στοα στην
οικονομία ααα
τα οαρίταΙ οοηττοΙε
Ο «Λουκέτο» σε 26.000 επιχειρησεις
λογω της κρίσης και του ελέγχου
στην κινηση κεΦαλ α|ων
Ο Πτώση εξαγωγών 11,7%. ύφεση -1,3%¦
υποχώρηση της κατα ναλωσης -4¦3%¦
συμφωνα με την ΕΣΕΕ › σελ. 7
Δω τα τέλη Ιουνίου
Χωρίς ΕΚΑΣ
μένουν 150.000
συνταξιούχοι
Ο Κατάργηση η μεγαλη ιτερικοιιη
στο επίδομα σου δινουν τα Ταυε|α
Μόνο στο ΙΚΑ οι συνταξιούχοι Που κάνουν ή θα
λάβουν μικρότερο ΕΚΑΣ είναι 130.000, μετά την
εφαρμογη των νέων εισοδηματικών κριτηρίων
αναδρομικά ατιό 1ης Ιουνίου > σελ. 6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ θΙ|(0Ν0ΜΙΙ(Η ΚΡΙΣΗ
$&Ρ και Πιο] υποΒαθμισαν
την πιστοληπτική ικανότητα
τησ Βρετανικη5 οικονομία5
Η Βρετανία ααα το «Με Α». ε
Μάς ΜΜςτηςΧώΜ κι" την
ξαττίας των Φόβων για τις οικον0- τιορείατης στερλίνας› σελ. 5
Προειὁοηοίηση αηο τροικα στην Αθηνα: ΕΦαρμοστε τη συμΦωνία
Στη δίνη του ΒτοΧίτ
Νέες αναταράξεις στις αγορές-Α γωνία
για τις επιπτώσεις στη ν ελλη νίκη οικονομία
'ιι:“ 
Η Με· Μ ΜΝ Μ- ΜΜ Μη καιω· Μ ω
Με “ι ω η ι- ¦ ε .η σε αν ὅ
η - Μ
Νικαια” Η ω Μ
Μισθωτοί - συνταξιούχοι Φορολογία Σε ισχύ η ρύθμιση
Αφορολογηιο Παραταση Πληρωμή τελών
για τα Παιδια και
στουε δύο γονεί5
σ Μειώσεις αλλά και αυξησω
στις καθαρές Μοδοχές για
5 εκατ. Φορολογουρενους
ΕγΝοΙκιι ρυθμιση για τους συζύγους. καθώς θαδικαιούνται και οιδύοτηνέκπτω
σηΦ6ραιγιαταπαιδια›οελ.8
έω5 ]5 'συλίοιι
για τι5 δηλωσει5
Ο Μέχρι χθες, πάνω από 1,7
εκατ. Φορολογικές δηλώσεις δεν ειχαν υποβλ ηθεί
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 15 ημερες θαέχουν οι Φορολογούμενοι, προκειμένου να καταθέσουν
στο Τεχί5ης δηλώσεις τους> σελ. 8
'λ. αυτοκινητων
με τον μηνα
Ο Πα άρση ακινησιας
ενος μηνος καταβάλλονται
τα 2/12 των τελών
ΣεπχγΜΜΜΜΜΜΜ
ΜηωωκυΜτχ.Μα
γαμετσνχρόνοχρησηςτσυ›σελ. 25
Πρωτογενές πλεόνασμα 2.2 δισ. ευρώ στο ηεντάμηνο >σελ.25