Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέοι μετασεισμοί στις αγορές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡοννΕιτ
δεςπτἱ|, 8·Ν|ςε5 ΡΜ' Η·||·: ΔΕ.
τα.: +30 2 ι ο 6728890
ε-πιει|: ιηίο@ρσησ-ηε||εεει
Μ.ροπα-πε||εεει
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΔ'
Μ.ηαΓτετηΡοτίκί.ἔτ
Τρίτη 28 Ιουνίου 2016/τιμύ: 1,30 € Ε |'| | Χ Ε | Ρ Η Η Α Τ | Κ Η Ε Φ Η Η Ε Ρ | Δ Α Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου:26.096
θο|αιηεη 5ετηε
Απροετοίμαστες οι αγορές
αλλά δεν πανικοβληθηκαν
Να μη χαθεί χρόνος η
στην οργανωση του Βι·εχίτ Δ
[Μαη] Η αβεβαιότητα βύθισε στο «κόκκινο» τα διεθνη χρηματιστά ρια - Σφυ ροκόπημα των τραπεζικών μετοχών
Νέοι μετασεισμοί στις αγορές
Η 8ταηάατά & Ροοτ°8 απο βάθμισε κατά δύο βαθμίδες πιν πιστοληπτικύ κατάταξη πις Βρετανίας
σημερα στη Ν
|σπανία: Ανησυχία για νέα
παρατεταμένη ακυβερνησία
Σε κυβέρνηση ευρείας στήριξης προσβλέπει σ νικητής των ηροχθεσινών ισπανικών εκλογών Ναριάνσ
Ραχόι. ωστόσο ηδη το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το
φιλελεύθερο £ίυασάσηοε δηλώνουν ότι δεν θα
στηρΡξουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το εκλογικό
αποτέλεσμα της Κυριακής δεν άλλαξε ριζικά τους
πολιτικούς συσχετισμούς του Δεκεμβρίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα παρατεταμένη
ακυβερνησία στην |σπανία. >23
|Εσοδα: Συγκυριακη υπέρβαση
των προβλέψεων στο πεντάμηνο
Υπέρβαση κατά 773 εκατ. ευρώ του στόχου για το
ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού κρατικού
προϋπολογισμού, η οποία οφείλεται κυρίως σε
υπερέσοδα προερχόμενα από μη φορολογικές
πηγές, καταγράφηκε στο πρώτο πεντάμηνο του
τρέχοντος έτους. >θ
Στη σκιά της αβεβαιόπ1τας, που έχει
πυ ροδστησει σε Πολιτικό και οικονομικό επίπεδο η απόφαση των Βρετανών για αποχώρηση από την  οι
επενδυτές συνέχισαν να εγκαταλείπουν με ταχείς ρυθμούς το ρίσκο. βυθίζοντας π1 στερλίνα σε νέο ναδίρ 31
ετών και προκαλώντας τριγμούς σης
διεθνείς αγορές μετοχών. Ανεξέλεγκτη ηταν η αιμορραγία για τους τίτλους των βρετανικών και άλλων ευρωπαῖκών τραπεζών, με τον σχετικό
δείκπ1 να επιστρέφει σε επίπεδα που
είχε να συναντησει από τσ 2011. Ως καταφύγισ λειτσύ ργησαν για ακόμη μία
φορά σ χρυσός, αλλά και τα βρετανικά κρατικά ομόλογα, με πιν απόδοση των 10 ετώννα υποχωρεί για πρώπ1 φορά στην ιστορία κάτω από το 1 %.
Η στερλίνα υπέσπι ενδοσυνεδριακά
απώλειες σχεδόν 4%, υποχωρώντας
έως και τσ 1,31ΖΖ έναντι του δολαρίου,
στα Χαμηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 1985. Εν τω μεταξύ, η
Βρετανία δέχθηκε χθες ακόμη ένα ισχυρό Πλωτά, καθώς η πωπω & Ροστ'8 υπο βάθμισε π1ν πιστοληηπια5 κατάταξη πις χώρας κατά δύο βαθμίδες,
στερώντας π1ς π1ν πολύτιμη ανώταπ1
αξιολόγηση του ΑΑΑ. Η 8&Ρ υποβάθμισε το αξιόΧρεο πτς Βρετανίας στο ΑΑ
και με αρνηπκη προοπτικη. >3
ΑΘΗΝΑ Α0|Α|'0
ΧΑ. ΕΒΕ τω
ΟΡΑΠ00ΥΡ'|| ΠΟΠ Μ
"ΜΧ Μ
πλιιειι·ππΔίιιοι ΒΑ'Κ$
[Σύνοδος Κορωπί
Μήνυμα
ενόπ1τας
στέλνουν
οι «Ζ '7»
Κρίσιμη για π1ν επόμενη μέ ρα
πις ΕΕ. θεωρείται η συνεδρίαση
των Ευ ρωπαίων ηγετών σημερα
και αύ ρισ στις Βρυξέλλες. όπου
σι «Ζ 7» θα επιδιώξουν να εμφανιστούν ενωμένοι ενώπιον των
σημαντικών προκλησεων που
φέρνει τσ Βτεχίτ. Ωστόσο, η απροθυμία του Λονδίνου να ξεκινησει άμεσα διαπραγματεύσεις
για πιν έξοδο διαπιρεί την αβεβαιόπττα για π1ν επόμενη μέ ρα
και την ανησυχία στις αγορές.
Όπως επισημαίνουν κοινοτικές
πηγές, τσ ζητούμενο για τη Σύνοδο Κορυφης θα ηταννα υπάρξει συμφωνία πάνω σε έναν οδικό χάρπι σε σχέση με τη διαδικασία για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. >4
[Βρυξέλλες] Θα υπάρχει λιγότερος πολιτικός Χρόνος να αφιε ρωθεί σπιν Ελλάδα μετά το βρετανικό διαζύγιο
«Εφαρμόστε εγκαίρως το πρόγραμμα»
Ανεβάζει στροφές
για τον εκλογικό νόμο Μήνυμα για γρηγορη εφαρμογη του δ"λ ό
Επιταχύνει τις διαδικασίες η κυβέρνηση. επιδιώ- ΠρογραΗμ9τος' λ9γω ΨεΧ1τ° στελνουν "Μ"καν  [ Με"
κοντος μιο “γρήγορη ψήφιση» του εκλογικού ευρωἶΙωΚες ΠΠγε9 Συμφωνα Ρε Κω· οι αποταμιεόσεις ΠΠ ΙτάσΙ1
νόμου, η επεξεργασία του οποίου έχει σχεδόν ν0ΠΚο “ξιἶῦμΠτοΡΧο· Π “Π0ΧωρΠοΡ - ρα
π1ς Βρετανιας απο πιν Ε.Ε. δεν αναμε- των ν0'|ωκυρ|ων 102400
ολοκληρωθεί, όπως διαπιστώθηκε στη σύσκεψη
που είχε χθες το πρωί σ πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας με τους αρμόδιους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. >24
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ >5
νεται να έχει μεγάλες ευθείες επιπτώσεις στην ελληνιιώ οικονομία, περιορισμένα εξαρπ1μένη από πι βρετανιιαἰ. ωστόσο υπογράμμισε ότι από εδώ
και στο εξης θα υπάρχει λιγότερος πο
σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε στο μοντέλο πριν από π1ν κρίση». >6
Σημαντικά μείωση παρουσίασαν
τον Μάιο οι αποταμιεύσεις
των νοικοκυριών. σε ανάθεση
με τις καταθέσεις των
ιδιωτικού τομέα. >7
101.200
(σε εκατ. ευρώ)
Με ιοί-ιι; Φεβ-16 Ματ-16 Απρἱ-ι6 Νοέ-ω
έως και τις
1 5 Ιουλίου
Έως και τις 15 Ιουλίου παρα
_ λιπκός χρόνος να αφιερωθεί στην Ελ- ωαεΡΜεων "ο" ωξω"Κ°ν τείνεται η η οθε ία υπο ο ΦοΜ' λάδα. Ο ίδιος, εν όψει π1ς 2ης αξιολό- ΜΜΜ· ενώ τον 'δΌ μήν" ίοι.600 λης των φορἔλσγιΞ15ν δηλώἑεο'   γηοης. ανέφερε ότι οι θεσμοί είναι ανσι- ΜΜΜ ν" βρίσκω' ων από τα φυσικά και νομικά
 Χτοί στις προτάσεις της κυβέρνησης σε σρΜΚ6 Μ ¦ πρόσωπα. Οι ημερομηνίες κα   για τα εργασιακά, ωστόσο «αυτό δεν η χρηματοδότηση του ¦ ταβολης του φόρου εισοδημα
τος παραμένουν ως έχουν: 31 |7,
30/9 και 30|1 1. >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα