Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'μ  ΜΜ“ΛαοὸΜὰ
Μ δ  “ ῳ8ίνα·ῳΜΜΜ“
28'0ΥΝ|0Υ20Ιό. ι Η μμ
ΚαθημερΝἡ Ζ  αδ η  α |'|λὡς¦ω0 ἱΜῶω
 Αθλητική
ν 7 ,ϊ η..  η κατ .| ωτ_ ' ,
ί @πωσ
7 γ _ |
."_·.
Δ- 7··',Μ·ῳα`,ἑ
κ ΜΑΜ;
να! β;
'ΙμὡΙα δείγμα θετικό ααα τον Βίκταμ · ωρα με τα καλημέρα α Βμαλας· μια γκαλ α Βεακας ΠααΜα
ΜΒΝΕ' Μ
ΜΜΕ!  ΜΥ ΠΜ
,_ κ ΜΜΜ αήΜμ"ΜΜῖὴ
`Μης · · ' “"=:““~“
ΚΜ  ¦ ' ι γ! η ΞἔαεΉααἡςΜ.ΒΠΠΙα
· κ _ .. . . .Ι
 _λ` η η  διαρκε|αςΙηςνεαςαεζαν.
7 Ξ '
τ. ττω·αΜνααΙ