Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Μ ΜΒΜ· Πω Μπα·
Μ ΠΜ απο ΜΜΜ...
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠΟΣ Σελ. 2 ρε.
· Δ·  Χ " ·< “' Μ..
ΦΠ" Ο' "ΗΜ" ΠΑΡΑΑιΔοΝΤΑΣ.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑκΤ|κΗΣ: ·_
"πίνω" Η ΑΡΜΑΔΑ ΤρΥ κοΝΤΕ «ΠΑΤΗΣΕ» ΤΗΝ 
ΠΡ“ΠΤΑθΑΗΤΡ|Α ΕΥΡΩΠΗΣ. ·ΣΠΑΝιΑ (2-ο› κΑ|
.ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟΥΣ  οΠοΥ ΘΑ ΒΡΕ' ΑΠΕΝΑΝΤΙ
*ΤΗΣ ΤΗΝ ΤΕΡΜΑΝ|Α! ο ΕΞΩ ΠΑΝ αι ΑΠΤΗΝ. Η
ΠΟΥ ΗΤΤΗΘΗκΑΝ (Τα ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΣΑΑΝΔοΥΣ°
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΔΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 9
ΑθΛΗΤ|κΗ
ΤρΤΥ·128|οωνιοω 2016 Υ' Φυλλο '211 (24] Ί· / Ε Ί 30
 "ΠΜ μέσα απο
Ξ «ΜΑΜ», ο· ΜΑΛΜΕ 
και ΑΜΑΝ· ΕΜΠ·
Μαη. κ'
«ΩΡΛ» ΥΠΟΔΕχΘΗκΕ ΤΟΝ Ν|ΚΟΛΛ |ΒΔΝΟΒ|ΤΣ
«Νιώθω ΜΜΜ ΠΜ
Που Βρίσκομαι οταν ΑΕΠ»
Ο 22χρονο5 ΜαυροβοανΤο5
γκαρντ είναι στην Αθήνα και
σΠμερα θα υΠογραψει · ΕαΤοοαρ
όΠω5 λέμε... Ευρωλίγκα!
Ανοκωνὡθηκαν ο' 24 ομσὁε8'
 Μ δεσΠὸζουν ονόματα αΠω5 αυτα
Των Λοκομοτίβ ΚοαμΠαν, ΧίμκΤ,