Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 γ 'Επαθε το καζο του αιώνα η Μ ΕΓΛΛΗ Π ΡΟΣΦΟ ΡΑ ΤΟΥ « Γ' »
' η Αγγλία. 1-2 από την Ισλανδία ` / °
: ...Δ '
Σούπερ Ιταλία. 2·0 την Ι σπανία.
ευἑΞἑΟΤὁ καΤετο“Ιάζετω για την Γερμανία 1 Ο η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
._ , ~κ ΜΜΕ “ Η Πολωνία απειλεί την Πλήρωσε ο
 . η Η Το Πορτογαλία. με·την ισοπαλία «ΕΛΛΗΝΑΣ 0Υ|(»
. Με· να πληρώνει πο 2.75 με ΤεΤρα Ο Μοιρἀζει χρὴ μα το «Βθτ Τομ»
Η Νότιγχιιμ
@Ξι·Ἡ 'Η' "ΜΜΜ ωοωωι· 
ΔΡ. ΦγΛ. 5473 ΤΡΙΤΗ 28 ΙονΝΙογ 2016 τον Μ0""ν|ε“·
 - “ · ·¦ « Ι »
Η Η · ω1;_/;/¦&]_Π_/5 Μ!!ῖἐ!!ᾶδ!°!
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
Β |(σιιέγιαρ
τ Ύ. Β Ι
» στη λιστα
η η Η | Χ Ο Ξ
Ύ ι έ /· Τ για το Νο 1
 ι Δ Τ γ · ο 32χΡοΝοΣ
Ι έ 2 η Ε η ι·ι<οΛκΙιιΕΡ ΤΗΣ
Μ Ηκάλ“ψη
Διπλή επένδυση του ολυμπιακού!
ΧΙΧΟΝ ΠΡ0ΤΛθΗ|(Ε
ΚΑΙ ΕΞΕΤΛΖΕΤΛΙ
της ΠΠοσῖολής | ξ
Μ ωΜ...ε.ω Ο _
(ΝΕΟΣ ΤοΡ0ΣΙΔ"Σ» "82ζ=$ΉἙἩἔ· ·“ ρ 'Γ
πιο ΜτΙ ΠΑΝΤΑ · “ἑτ°8!!ἑ$ἑΐὅν Ζ'
τα' 5 
Η' “ “ και" ιι
..ι Τ· μ
;· _ Ι λ' '
.τα πως. Διιιι ια.
Η!!! · ο ΣτιΑΝογΛι-ιΣ
ΒΑΦΤΙΣΕ ΤΗΝ
ΚΟΡΗ ΤΟΥ..
” ·ῖ · 0Κώατας _
ΜΜΜ θα “φανεί ο
Μαφία Μ να την
ΑΠ( και θα συνεχίσει
ρέστα ΜΑΜ στην
Σταντάρ Λιέγης
ο «έρωτας» του · Τ,..ωρω -· ΜΜΜ
Κετσπάγια. τελικα. . . Ξ ω¦ε¦.Μ¦
καταλήγει στον °”“Ψἶ Ε Τα Ω “ωω.즦Ԧ.¦Μ
πρωταθλητή!!! γ Ο. “ > · Τ '. ο `› “ιιπιΤιπιι _ Γ ~· - ~ τα ΜΜΜ Ζ
ΠΡΩΤΟ ΔΕΙ|'ΜΛ θΕΤΙΚΟ
Εβγαλε -ψ  'Ο ἐΥόΥΜὲἈΚΒΥὲΕιπωπω πι
Μία Ομως εμΠΤΟΤεωὸμοσΤε. ΗΕΗΒ.
Ι Ι '
ματια ο μικρος.
ΕΝΤΥΠΩΣΙΛ'(ΟΣ Ο ΜΑΝΟΑΤΗΣ ΣΤΟ 4ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ|(ΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΟΡΝ
. _ | ά)ῖ()'ΧΧ Χ χ 'ο .Ο ι Τ
2 ο . έ!!:@: . 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα