Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΛέιΒρος ο Προεὸρος της ΕΠΣ Κτ1ρὁἰτοος, Μανώλης Παλάσκας κοτονομαοε ΜΜΟ, θωμο ΜητροΠοιιλο, Γιαννη Πτ1ΠτΙὁοΠουλο
κτ11ΤεΒεκἑλη · “Το τηλεφωνήματα του Μελτοοττνἰὁη“ γ1τττ1ς εκλογες στη Θεοοττλ1κἡΕνωοη · Βολές και ΜτΙ του Κοντονὴ
27ιογΝιογ _ · Μαφιόζ|κες Πρακτικές
20%. ΓΑΥΡ0Σ . ·
ΜΜΜ  μεἑ9 Περ|β)ἑημ9 της
ΕΜ 6 ' ο .
ΜΜ“|Μ  Δ - περι οητης ε ογιονσης
Αρι Φύλλου 298. ζ  η γ ο ο
Τιμή; Μ· Ξ
52νισε.¦ι:
Ηἔ|ἴΜΆΜ| 
.  . ι ο. '.9 - =  ϊ “τα ι; 
_ δλδ! να ΣΧΣ1 μετα , = ^ 5· '  3 έ#ορυφαιοςΐοοΡρυΜ στην 'Σ
:ἶΎΑἶιοι ια κανει ιι ειο ” σει του ια ετα ο ε  ` " > - · · ἴαἱ ΑΜΜΟ Ο ΜΜΜ '  νέα 
η _ Ρ _ ς ηΥΕι ς Υ μ Υ!) φ ς `  = .- - "”εικὁνα, η αυστηρἡ ὁἱοττο και ¦και μασκα · Πιστη στο υλικο. σιγουρια για ιιρσκριοη χ ` ¦ Ι
ΜΜΜ 6ος ὁτἀκο“Πἑἐ
Με· τον αρσκριμαιικὁ και
_ Ι · Σιην τιρῶἶιΐγραμμῆ σι '
ΔιιΡσοθἰικες γκολκἱιιερ. αρισιεΡσίι μπακ κἶι φορ Ϊ
Η" ΠΡΩΗΝ!
Η ΝιεαοριἱΒσ εκανε
› προτασεις σε Νιε λα Μοἑγια.
Γκοοαιια και Τιιὁν!
Απο την Ισπανια
ΠρσκῦΠιει ότι
. . ή
ο Βικτομ θελει ων
-'ΑβΨενιινὁ εξιρἑμ. . ο
Ξ' οσο φεύγει απο τη '
τ Βαλένθια  '
_ › ' · ι ι . / κ'
ψ- Ωω·αοκξ ·
! . `