Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΠΗΚΕ ΤΕΡΑ "Μ Τοα ΝΤΕ Μ ΜΠΕ|"Α και α Ντεπορτίβο
Λα Κορούνια ο χθες Βρόδυ μααιστα ο εοαοαο δει·
` μετέδωσε ότι ο δΤχρονος μπακ πιθανότατα θα επιαέΕει
> ` τα Τααικία ο «Έχω πρότασή από τον οαυμαιακό»
επιβεβαίωσε ο αριστερός μπακ τας :οσιεδόδ ο
ο Ρουσιγόν τας Μονπεαιέ στις επιαογές. αν
δεν προχωρήσει του κατααανού αμυντικού
ι Με ρόσα τα
όσα κυκασΦορασαν
χθες βραδυ ο Μπόικο
πιο: ΔεγτεΡΑ:
Δ/ντἡς: ο. ΝικοΠα'ί'διτς
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤοΣ ΜΑκΡι-ιτ“ ί] €
ΔενΤεΡΑ 27 ιογΝιογ τοτε σας» 23% '
αααα το μεγααο του
συμβόααιο ίοοο.οοο
ευρω) αποτεαεί
“αγκόθι» ι
ο »κΑιῖττασι _
 ε -τοτετ~ιον α 
` οονοςκεντοικ
ατος Μπέτις» ο
αςουν`οι:'οιιανοι › °
ί ·τοοαιιοοιτοο `
` 9Μιι“·οΚ°ύ ·
 α ¦οκαταΜιεκε
 -' εντυπωσιόοειτονΒίκτορ ' ς
¦ σωτήρες τας προετοιμαοίας ο
 ο ούτω οι αααιατ¦ιιτ, Μ Με τοπ τα '
Ν ή' |:ΝΤι Χ Ριπουι¦οαοκαήρωοαντις _ιακο '
Πόντο τω υποχρεώσεων τους με τις εθνικέςτουΔ
¦ ασιτία αιωνια τουίισπανούςτεχνικού Η
= ο οι τρειςδιεθνείς που μπαίνουν οποία σποτ
ι " ; χμασία με,μίαεΒοομοδα ρ
Ζ `καουοτςρασα ¦ ή
"¦Ρ'Μ¦| Α"° ΕΞ¦ΤΛ¦Ξ|¦ 0 ¦¦Μ'|Λ
Το όνομα του Βραζιπιόνου ούτως ή αερος είχε
ακουστεί ως ένας από τους υποψήφιους προς . ` 7 . της
ΜΜΜ". ακόμα και αν συνέχιζε ο Σίαβα ο θα 
τον τσεκάρει ο οικΤοΡ σε Αυστρία και οέαγιο ~ αροπονπτή Βίκτορ
και εν συνεχεία θα παρει τις ααοΦασεις του 
¦ Ή ομαδα|του Μισαχ οίομοτςήταν και·'ύτέρα¦
~ Ξ από τους ΜΜΜ “τουΜΜΜ ωρα ο
'οποία προαγσύταγ μόνο το στοαμίχρονο , '
ο μάγος _
τας Εθνικής
Βεαγίου Μάρ ο
' ο οποίος και χθες η
η ήτανοκορυΦαίος ί
ααίκτας_τοιιΖ
 ` ^ στο".
“οινοΜοετονΨ  χ
ααεκσνῇι·αατον , χ· ω »
ς ο..¦;μοναχικός δρόμος των κΑΠιΝος 
` έχοΥΤΕτίοΤα. Νέα" καιΔτανκαψωνια» του
η (ω. Κω“ῇ¦@ ΤΜν¦ορβέιρεαπΜΜὡ τους ί
παρκο" χαθω ζο0γΜἑ°°°ε“ ”Μ
ν νιοΠοοΜονΜΜΜ ώ°Ψ"ῶ"' ζ
. - Ρ°“““ε'°°" :ν"Ην°°=“!ερ"_!9Φψ ' ή Στο 35' με τα βοήθεια του δοκοοιού "ΜΜΜ Δ 3 5 ' ' ' απέτρεψε το Φο σε Φάουα»του Ντε η
:Μπρούιν. ενω ακοασύθασε.σωρεία
' επεμβασεων ως το το·
ΚΔ' ΑΛΛΟ “'ιι ΔΩ ΡΑ Κ | ιι
Τια οεύτερα Τότε ο νεοεισε" μέρα ο Μαατ:ἶ=ΐγἶσταν
Β|"°ρ χ°°|ἔε πρώτα του επαφή
Ἡ" "ρω" με ταν μπαῆα
προπόνασα αςιοποιασε ασίστ
στους “ερυθρό- του κορυΦαίσυ του
αευκους·. αφού νααέοου Μάο
έχει μείνει
ευχαρισταμένος »_ το τέρατα οποτε-ΗΜ" οποιος.”
με την αγωνι- στο οτ· ο, καρασκο 'απο καθετα_του 
στικα τους  · ¦ “°ῖ"Κ°ῆ“ ο 
συμπεριφορα
οι ναρκωτικα.» ταν Μίδεια ή'
παρασκευή θα αντιμετωπίσουν ταν
ουσαίαστα προαμιτεαικα του Ευτο οριο
Η η ι ι ,ιι η
η, η Ἡ γ ή!
ι' [“'
ΠΡΩΤΟ
ΦιπιΚο ΞεΜσναιατΜα
ο οαυμπιακός ανοίγει ταν αυααία των
κααοκαιρινων οιαικων κόντρα στα Χορν.
ομαδα 2ας καταγορίας ταςαυστρίας ο
Ευκαιρία για να εεΦ'ύγουν οι παίκτες από τα
ρουτίνα τας καθαμερινότατας ο Η σέντρα στις
η 7.οο μ.μ. οταν πόαα Άεαμς ίπερίπου σε
Μπα μακρια από το ΛόνγκενΦεαντι.
με τααεοπτική μεταδοσα από το
Νονοοροττο Τ
Με ταν κααύτερή τας εμφόινισα στο Ευτο 2048. π ισοπέδωτική Γερμανία απέκαεισε τα :αοβακία από τα συνέχεια
του τουρνουα. με το ανετα όσο και εμΦατικό 3-0 που
καταδεικνύει τα διαιρορό των δύο ομαδων
ο έκτακτα θα
1 μπορούσαν να
· `διπαασιόιαουν τα·
τέρματα τους<στο γ
ιο·.._:αααα ο κόςατσικ
απέκρουσεπέναατι.
 τουοΖία
¦ ι 'ο 5“ιιιουον6ς _ ' μ ¦
 του 2ου¦γκοααταν ο ν
ρόστας του τρίτου ίσοι'
Ρ ε γυριστό σουτσΈτσι
ρωσετοντίταο του
ιιΡ ,του αγωνα ς
γνήσιες .οι δοκιμές του ; 7 Δ ;
τεχνικού τιμ στιςχθεσινές 
_ ασκήσειςί.'τα αποκααυατήρια τας
 > “νέας Μποστ. »τα μίτινγκ των μ
ο τπρσπονπτωνστοςενοδοχείο.
ι ο ερχομός του ιΝΤΕΤιΕκαι `ΜΒΜ
'ι ακόμα/από ταν έκτο μέρα ο
παρουσίας του οαυμπιακού _
~ στο ·ΛονγκενΦεαντ-,-- ι - >
τον παῖτεπΗ
ΔιαΜΑιντ!τσνπσν
αγαππτό
ΟΜΩΣ·
είμαι ένα ¦
1 γαυρόκι Ιβ Η "Μή 'ως ωρα" ααατεοοι στα μεγααύτερα· _
τι Πω' Γ τους Τούρκους Ποσο) και 6'""ε'" Ψ" "α" ο' 6'ἶ"ε'ς
1 αγαπω ι οταν έδρα τους και μένει αααο ένα μας· ὅρε'°ζ°"“! βεῆ'!ω°"
τον κ ο οιαικό στα Σερβία πριν από το "Μ """Ψ· ΡΜ" "Ρ Με!”
< Μ°Μνάκ" 1ο” ζ Δ "°°°"μΜ"6 και ρυθμο πανε α|οαυ κααα
ι 'Μ "ν - ' Μο: σου :
ι εε""°"ω ; - ~| _ - η ή ι ν αροαγιίοακε Οι 'ο' 'οα του`Μόρτιν
ΠΡόΞΒΡ°© ι _ :ΑΠΟΚΑλΥ- κ ' με τονΙΜπρέιντι ς αιπ_οχυρωθακε
θα γίνω 7 να αξιοποιεί το ,_ ' “αμυντικό και 
_νοανοοότεοο ο στο" ανετα `
σωστα που έχει' ¦ 'κρατασε το
ϊδοθείσε τεαικό ` προραδισμα
- έυτο σεατ_σααο π ` Γ
- -μαρκορισμα του
: πογκμαα στον
` τΜΥνκ“ ῦ
“ψήο Μπομπ |ρίσκαρε
οποίασα του κομαν αντί
η μ · .αρτιο Μονο ΤκριεΖμόν που
ο Το αστρο του _ - γ ς | μ ι _ °!ςῦ=°ὐ"-!°ε 'ρω Μ"'ω
Αντουάν Γκριεςμον
τέααμψε εκτυΦαωτική . . . .
Με( π" Μόνο ο Έ Στο 88 ισοΦαρισε με οαατσαριστα κεΦααια από
"Φακός Η” σέντρα του :ανια και στο οι' με το αριστερό
ο ^¦ῇέ¦Μ ΜΜΜ” τη ατιοποιασε ασποντο-. με το κεραία. του :ιρού
σκόραρε δύο Φορές. 
7 σοήγασε τα ΜΜΜ - ο ~ -. η “ ο
στα νίκπ με ανατροπή Ξ ¦ ο < ο ο οι Τ6αποι
επί του είτε και τας: |_ ο μ , _ η - ι , είχαν και σορτς
ο Τάιαερ Ντορσεί'έκαεψε ταν “ - ο Ι Ι ή Ι ως ι . ο ¦ ,
παράστασή στα χθεσινή νίκπ τας ι ` εδω;: 358;” ρ:° ευκ°¦ριες °κ°ῇ°υ°ως
Εθνικής ομόοας επί τας Τουρκίας
οταν κωνσταντινσύποαα κ 
ο :εα·αα τ τ η τι ' Ο :ΝΠΔΔ Ξ
9771108 851108

Τελευταία νέα από την εφημερίδα