Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΗΛΗΛΟΗΗΛῖΗΗ Ο|ΗΟΤΕΗΕ|Λ ΝΕΤΛΛΗΣΕ ΝΕ ΤΗ ΣΥΣΤΛΣΗ ΤΗΣ ΜΗΗ|ΛΣ ΤΟΗ ΣΕΗΤΕΝΗΡ|Ο ΗΛ' Τ'ΟΡΤΛΣΕ Μ'
ΝΕ ΤΛ ΗΛ|Λ|Λ ΤΗΣ ΣΕ ΤΗΛ ΗΛΤΛΗΡΛΣ|ΗΗ ΗΛ' ΗΛΗΗΤΥΡ|ΗΗ ΕΚΛΗΛΟΣΗ. Τ|Λ ΤΗΗ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΦΕΤ|ΗΗΣ ΗΕΗ|ΟΛΟΥ
 ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκΕι Στο ΛΑο ΤΟΥ
/ / ΛΕΙΠΕΜΕχριπσΜΜ  Η -- Η Κ 1
 27·σνκ··ΕπιΕ·ΕΕ.ωΜΕΝΜ·τι·κιΜε  “¦¦·”¦“ “Μ η" ““”“Μ¦
ΚΛΛΥΤΕΡΟΥΣ ΛΟΛΗΤΕΣ
κΑ·ΑΕΜΜπ» ” · “ΡΜ ΕΕ ΜΜΜ
7““τ.ὲΤ¦ΕΞἑἘ:Ἑἐὲ -; Εἰ] Ε Ε “ Ζ ¦
..._ Ε . ·
' > ¦ ' .
. η _ .
Ε . Η. `_ ιι Δ
. Α - '_ Ε
- $ ι · __· : Ε. Υ· “ Ε η _
- η ὁ Β Ε .Ε .
η . . Ο
Ο: :Αι . Ξ
· Ϊ · ΑΕΕ. “
Ι· 83 ~ Ω 1 τ ' `
η. ¦ |
ἔἔ·Εἐἔ" , .. “ἐστί 
2 ῆ_ὴ- @> _"ἰ.·ἔ“-ῳ-ἑ=-ῷ$Σ Δ ΑΙ·
Το ΜΜΜ" ΕΜ ΕΔΕ
 ΜΜαωΕΕΜ   ΜΕ:
Ϊ; ΛΗΟΗΛ ΗΛΛΥΤΕΡΟ| _ “ Ο·  ' ΕΥΛΟΤ|Λ ΞΕΗ|ΗΛΗΕ ΛΟΥΛΕ|Λ
ΕΕ ; -¦ ΕΜ ΜΔΕ ΜΜΜ
ΣΤΗΗ ΕΛΛΛΛΛ ΛΗΟ ΧΟΕΣ Ο 'ΟΛΗΟΦ. ΗΕΡΗΛΕ| ΣΗ"ΕΡΛ ΛΗΟ 'ΛΤΡ|ΗΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕ'Σ |ΜΗΛΡΝΠΟ ΗΛ' ΤΟΥΛΚΑΣΟ ΟΛ ΗΡΟΛΛΒΟΥΗ
 4 ἐν'  ἴ _ Ν > Ι θ | _ _ Ά γ_ Η ` · 7 _ η το ΕΔΕΜ Πωσ πΡοΕΕοΜΑΕ·ΛΕ .
'ΙΟ' Δ η."&“;· 'ζ  '~' !·~Ξἐ;Ε; ` `
- ›¦- . , _· Συ
    ΜΜΕ ΜΜΕ
7 Σ =' η ἑ`Ἡγ ι, ἴ ιη Ε ¦ . ζ¦ “ΤΗΕ
 ΕΑ ΕΤ Δ" “1 ΡΕ ' ι· .
Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΑΠΟΧΛ|ΡΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΣγΜΠΑΙκΕΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΟΚΟΜΟΤ|Β
 ΠΛΟΒΝΤ|Β ΚΔ' ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΤ' ΕΡΧΕΤΑ' ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ
Ο β “ο
.. Σελ.
Ε Ε. Ωχ 7·8
- 1 Ε «Ε'ΗΛ| ΗΕΤΛΛΗ ΟΗΛΛΛ ΗΛ' Η" Λ|ΗΕ' ΤΗ ΛΥΗΛΤΟΤΗΤΛ ΗΛ Ε"|ΣΤΡΕΗ'Ο
' . Ο Ε ΣΕ ΚΟΡΥΦΗ" Ε'||ΗΕΛΟ» ΤΟ ΣΧΟΛ|Ο ΤΟΥ ΜΗΝ ΛΣΟΥ ¦ Ε "Ε
: ί Ε _> ΒΑ γΠοΓΡΑψΕ· ΜοΝο ΑΝ ΕΠ|ΒΕΒΑ|Π0Ε| οτ· εχει
Ϊ. ^ Ε; 88 ΞΕΠΕΡΑΣΕ· ΠΛΗΡΩΣ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜο ΤΟΥ 
Ι _ - Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΤΗΣ ΛΟΚΟ"ΟΤ'Ο 'ΤΛΟΟ"Τ". Σ|ΝΕΟΝ κ'ΤΣΟΥΚΟΦ. "ΜΑΗ ΣΤΗ" «Ο» "ΤΑ ΤΟΝ 'ΟΛΝΟΦ ο  
'ι«ΤΟ ΤΜ" ΔΥΝΑΤΟΣ» η" ΜΒΜ ΕπωωΕΜΜ·Μ
 “ - Ο 77

Τελευταία νέα από την εφημερίδα