Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα μυστικά για την εξαγορά ενσήμων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5ΡΟΗΤ$
ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ
|·| ΕθΝ|Κ|·| ΜΠΑΣ ι
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Ψ"  Ε Η! Ἑ|`ιη κι
η οκΡιΣι-ι ο   
Γ|Α ΤΟΥΣ |ΣΧΥΡ0ΥΣ ί ΕϋΞ2ἔ96
κΑι ΤΗΝ... ΟΥΑΛ|Α τι ,_
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
 για την εξαγορα ενσιιμων
. 7 Ι 'Χ ,η
Ο ' , | > Ιι ι
ι  _   η ΑΠ» ΑΔ
Ο γ ,·  _: στο καθεστώς αναγνώρισης Πλαοματικὡν ε ΣΥ ΤΠ ΑΞΠἰ
( Ώ 7-7 ή Ν ρ  χρόνων για τους ασφαλισμένους σε ΔΕΚΟ, ιικιιΜινΜΜ κ
'  ι ~ ιδιωτικό τομέα, Δημόσιο και τραι·ιεζες
 Τα «Παράθυρα» Που  ζ έ 5 'ζ Ξ
ΣΕ   μ"ΟΡ0ύν να οξιοηοιήσουν οι δημόσιοι υι·ιαλληλοι
  Ε'Ε° Ι ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑ ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡ|Σ|·|Σ
Ο Δ|ΑΦ
ἔἔ¦?ἔἔἔ¦ἰἶ"ΜἩ"ἔπΜπι Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ ψΑΧΝΕ| 200 ΠΑ ΑΠΛΗ ΑΚΒΕΡΝΗΣ|Α “
|'|ΟΛ|Τ|ἴἑ ΕΜΦΥΛ|ΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΑ|Α
Ο ΑΝΤΑ" |
ΜΕΤΩΠΟ): Ο ΠΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΒΕΣΤ|ΚΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ
κΕΝΤΡἩ==Ἑ=ἔ ΜΗΝΥΜΑ ΠΑ Μακ( οσε ΦΠ0Υ89
ΣΤΗΝ ¦Σ“^Ἡ¦Α, ΕΝΟΤΗΤΑ τι-ιΣ με καναντερ
ΜΥ ΘΑ Ε“·ΔιΩΞΕ· ΟΡΘΟΔΟἙΗΣ ιιῆικίας 45 ετών.. .
κγΒεΡΝι-ιΣιι Με ΕκκΛιιΣιΑΣ
ΤΟΥΣ ΣΟΣ|ΑΑ|ΣΤΕΣ ΣΕΛ. 30 Σεπ Ω, 29
τριτοι κΑι ΣτΑΣιΜοι οι ροοεΜοε ΑΠΟΧι-ι-ΡΕκοΡ ΓΑΛΑΖ|Α ΣγΝΑΞι-ι Στι-ι ΒΑι·ιτιΣι-ι τον γιογ ιιογιιΑκι-ι “ΑΡΜν“οΣ
' ΣΕΛ|ΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα