Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Ξυπνούν τα χειρότερα φαντάσματα της Ευρώπης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
||!|||||||| ΜΝΗΜΗ' ιιιι 9
623 Ι οι
7ΙΙ08
·τ“···““““·“τ““ μ _ _ έ 7 -- η τ οποια:
Αυτη 7 ·°· “  ' η “ΑΡΜ“Ε|Σ
την Κυριακή ' 7 ' “ Δυο
 ι .· εισιτηρια
ωΘη / στην τιμη
και παρω Χ του ενο5
ενημερωσπ Χ ηλι-ιι›οΦοΡιπ
έ ΠΟΛ'ἩΣΜΟΣ
μ"--Μ ΣΕΜΜ 17
Τ ο ΜΜΜ"
Μ Δ. ΜΜΜ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΜΕ Η. 'Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ωΜυΜ
_ |°Μ"°| . . _ . . Ι
 ΜΜΠΡ^κΗΣ Μ' του εκ θεα/Με ἩἔἩἔ0ἄἙωω ιωωΒ@$ὲἙω 115 28 ἔκόἔἔτ:%:ό τον Δημοσιογραφικό Β 
εφε 959 · Αριθ. 18459 Ανατολή 08.04 - Δόση 20.52. Σεληνη 22 ημερών απειρα: Παρα/Μ.ιονιΜ8.σ Οργανισμό Μμιιρόκη ΑΕ. Τ'ΜΗ€2.ω
ΠΩΣ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ|Γ|ΡΑΣ ΣΧΕΔ|ΑΖΕ| ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛ|ΤΕΥΜΑΤΟΣ
Ο «μικρό5» που θελει να γινει αυτοκρατορα8
ΣΕΛΙΔΕΣ Α2Φ·25
Το ΒτοΧἱτ ανοιξε την πόρτα του Παγκόσμιου φρενοκομεἰου
Ξντινονν τα Χειρὁτε
φαντασματα τα Ενρὡτιιιε 
ειΔικο ΕΝΘΕΤΟ
η “ ι ε γ _ ΟΥΤΕ ΑΔΟΛΗ
η τη “ ° λ ό. ε Τα τΡ
ω» δ - ζ“_ ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥΧΑΡΗ
Ε `¦_ 4 - ο Μ : _ ζήτημα του
ι ι ~ Μουνομου
νοιάζει με την περί
ο Ντόμινο αηοσχίσεων, εθνικισμού και ηροστατευτισμοό αι·ιειλεί τη Γηραιά Ηιτειρ ΜΜΜΜω
ο Γρήγορο διαζύγιο θέλουν οι Βρυξέλλες ο Η Αθηνα ανησυχεί για την εηόμενη ημέρα “ω δ·“Με
Μη·σηΜΜ
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α4-22. 826 818
ῆ€ἑ_εῆοκέ-ῶιἑΜῆλ λ ιἙΒιιιΛΗΜῶνῆῇ
' “ 7 Ερχεται κρυφό
ἔἑτἄλἔΜ Η τρΑτι ε2Α ηειΡΑιΩΣ
ι σ .ὅ με τον ΕΝΦΙΑ
Α. Παπανδρεου Κατά 800 εκσκομμ6ριο ευρώ
εικοσι ἔ@ΚωἩ9ἔΜΜω
ο ο για α ς νοικοκυχρον'ο μετο ριό και επιχειρήσεις καθώς το χ
αφορολόγητο όριο μειώθηκε
ΣΕΛιΔεΣ 1-5 στις 200.000 ευρώ. ΣΕΛ|ΔΕΣ 86-7
ΠΟΥ ΠΑΝΕ Ο' ΜΕ ΕΜ"Ω'ἩΣ ΣΤΑ ΑΕ'
Με Ι9.000 μόρια γιατρό5,
με 9.500 δόσκαλοε ΜΜΜ
ΗΜΜΜΜ