Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Αγγλία, Ισπανία και το ευρώ στον αέρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕαργιι ρὡοιε εω8 2 δωροεπιταγε8 Σἰιμερα 3 περιοδικα
ανα καρτα ΕΜ) ανα εβδομαδα απο καιαοιῇμαια Μαρινόπουλοε
ΜΜΜ:: κι __
 -Α|(Υ'(Λ0Φ0ΡΗΤ0 ΤΡΑτογΔι
 θαύμα, ο ι
Μ;επιστροφπς 7 ' _ .
βιβλιο ' :
ἔγἔΜ_Μ· Κ°““ξ°Π°ωω Ακούστε το τελευταὶο τραγούδι Που εγραψε, ερμιινευσε ·
ρομοε . . .
ΤΜ εΠΙσΪρ0φὴ8 και δεν Προλαβε να κυκλοφορΠσει ο ΠανιελΠ8
Και μαΖ| «ΤΜ καρδια8 μου γ
τογρομμὲνο»
ε ?η '
'1% Με ' Με Μ ο
. Ι Β κι ο! θα
ὅ να Τ" κι 4 γ να: ωρα:
ΜΕΤΑ Το ΒΒΕΧΙΤ, ΤΡ0Μ0Σ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ ΜΝ.. Μ.ἑἑΜΜ
Α ) ' - Ι ' Και ιι«κοιαανιιἰ'›
' ν ν , Αναοιαοια γ 
ο ' Μ “
-| και το ει· ρω 
ο ' Ά" 
·· ' ο ον αε
-ΣΕΛ.4·20 
Σ _ :13285 · Αν βγει και κυβερνΠσΙι με '
` η; _ Ροαειιιοε,αυξανειΠ αγωνια :28383
Ξ _ τ για ξύλωμα ΤΠ8 Ε.Ε.
 γ; με ·· ΠΩΣ Τα ΜΜΜΜα ΜΠΟΡΗ
ν Μέ::  _ Ϊ ΝΑ ΜΜΜ εἑ·`ιΜκαΣΜ·ο ΗΜ( 
'2 ¦'Λ'"¦ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΜ ΑΝΑΛΥΣΕ|Σ ΠΑ το ΑΠ'ΣΤΕΥΤ0 ·ΑΤΥΧΗΜΑ· ΣΤΟ Δ|ΕθΝΕΣ ΣΚΗΝ|ΚΟ 
Τι κανει και τι μπορει να κερδἱοει ιι Ελλαδα Ι
Τα ανοικτα ενδεΧὸμενα για φοιτητε8, εργαΖομεν0υ8 και εταιρεἱεε στα Βρετανία
ἔ Πρώιεεκυρὶεε ὁ _
Ξ ΜΙΒ' Η! έ
ἐ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ -Μαρεβα: ο
ἐξ Πὡ8 λεμε ή '
ῦ ουδεμὶα
Μεσα;
· ΣΕΛΙΔΕΣ
Αλὲδροε Βέλιω 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Η · Μ Μ ΠΟΥ«ΖΕΙ» ΤΟΝ
' ' Μ ΘΑΝΑΤΟ Τον
· ΣΕΛΙΔΕΣ 48<5Ι