Πρωτοσέλιδο Αυγή: Αλλαγή τοπίου με απλή αναλογική
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΓΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ο ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12518 · ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
 Αῇῇαγή τοπίου
με ατιῆή αναῇογική
μετά τις συναντήσεις του πρωθυ
Μ.ανεί.ετ
ΤΙΜΗ:3€
Στηρί1ουμε τα δημοσια
και δωρεαν ανώτατα
εκπαίδευση
Τι αποκαλύπτει για τον σχεδιασμό για
τα μεταπτυκιακό και τη διαμόρφωση
· ΓΝΩΜΗ ΠΑ
του ενιαίου χωρου ΑΕΙ και | , ¦ . ,
ερευνΠΜώωρυμότων καιω ΤΗΝ κΑθ|ΕρΩΣΗ πουργου Αλέξη :Τσιπρα με τους πολιτικους αρκηγους
βελτιωτικές παρεμβασεις για τις ἔἩἰ789ἘἰΣ σημερα στην Κεντρική Επιτροπή του
μετεγγραφές .Η ε φ ΣΥΡΙΖΑ για τις μονοκομματικές κυΜ βερνήσεΙς με το κοινό αίσθημα η
πρωτοβουλία της κυβέρνησης των πολιτών
τόσσεται υπέρ της απλής αναλογικής, το 71°/ο υπέρ των
κυβερνήσεων συνεργασίας οι πολίτες
για τα αλλα θέματα της συνταγματικής μεταρρύθμισης
_7 χο ΜΗ στο Πολιτικό Βαρόμετρο της Ραο1ίε Ιεευε
 πιο ο 7. 14-15
Το Βτεχίτ, κίνδυνο$ 
για αι μετεγκαταοτασιι 
των προσφυγων 7 Δ β
Ή καταγγέλλει για την επίθεση που 
ΜΜΜΜΜΜ  Νέα τιροΒῆιιματα, ιταλια φαντασματα ὰ
“2 , , .
 Αποστοῆή στο Λονδινο: Συνοὁοε ΚΟβΟφΠ$Ξ Ϊ
των δρόμο Ξ Οι υαοθήκεε των ΣκωτσέΖων Ετοιμοσίε5 για τη... ναυτιακία γ ά
προε - και των |ρῆαν6ὡν των Βρυξεῆῆὡν
το συνέδριο ο , . , , , ά
ΠσΡεΡβΜνουν οι Μαρία Πασοὐκα. Πω5 Φο βΓθχπ: των κωρτο ΔουΖ|νο· ά
ΓιαννηςΜπαλόφας, θόδωρος Έτυχε η τιετυχε; Αντωνη ΤΖονοκοπουῆου
Παρασκευόπουλος, Χρήστος Στόικος · 17. Μ,
· 18-19
 ΜετάτοΒωχ“= τιθιιμ:ήτιιΜ
Τ | ρ ύ
° ι Να στΡαφΟυμε προ των τιυῆων
πιο Μ ¦ στο αυριο .4.
τα ΑΜ ω
'ΠΙΣ θΕ.°ΜΡΜ ΠΑθ°ΥΝ^
Η ΨΗΦΟΣ της πλειοψηφίας των
Βρετανών υπέρ της εξόδου της χώ
Η οικονομική κρίση
Με” Η Ρος τους Μό την ΕυρωπαϊκήἘνωση κ κ
Η θα ηΖέτ:ει ναόορισθείθκαι να ταυτο- νο μην ε|νΟ| Ο ῇ γ|Ο
Με· Κ" 'ΠΜ ποια ε εντ του εσ ικού σ- ¦ |
°ῇΜ ω ντέλου συγκρότησης τηςἔνωσηὶ  
Ξ - ενΝεκειΑ Στη ΣΕΛΙΔΑ2 - ”183 Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα