Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σύνδρομο Brexit απειλεί την Ε.Ε., αδύναμος κρίκος η Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΠΑΝ|ΕΣ ΚΑ| ΑΔΗΜΟΣ|ΕΥΤΕΣ
¦ χ Δ] κ γ Η ΕίκΟΝΟΓρΔΦΗΜΕΝΕΣίΣΤΟΡίΕΣ ΗΕΜΗΝ|κΗ
Ε ν Οί να να Χ 7- πουλαει
Ρ Τ ΓΡΑΦΤΕ|ΜΕΣΑ
: 6"ΑΝ
 Απο ΣΦοΔΡεΣ
'Των Μπαίνω κ) ο ές
  ξ Ορὁβατο ί'
~ . ί πεΜοΔίκο ο ~
ΑποκίΝΗΤον  εΠ€ἐίὲΕΏἩ%ΞΜ
ί ',έ“
χ ¦
Μ.·|εΜ·ωΞεγροΞ.Ψ
/ Τ ί' '
ε ί ί Αχ χ / κ Η
ο κ ί ί Δ Ο] Χ ν /| = Θ
έ' »/ κ γ η ~ έ ί Η ί
κ  ν
έἶΐἩίΑίἔἔ ί]ί3[“ΪίΝ_ί_©[ΐ ΣΟ) 
,ΔΕΠ/Ο;ἰίἐ[ἱἴ[ίΣΈ
Ο' ΕΤ||Σ|ΤΜυ| Τ||ΝΑ|(ΕΣ ΜΕ
ΤΑ "ΕΑ ΜΕ|ί|ΜΕΝΛ ΠΟΣΑ
Φ °'ἶ:ἑἔονβί
_~1ἶ:·Ἀ*';- ο!. ΟΟο/ο ··
ί "εν-ΣΤΟ ΜΕΡ|ΣΜΑ
η ΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧΩΝ
' ¦ ΔΗΜΟΣ|ΟΥ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
δ; ΑΝΑΛΥΣΗ
απε·ῆεί τπν ΕΕ., 
α6υνομος κρίκος η Εῆῆόὁα
ΣκΛΗΡΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΑΠΟ ΒΡΥΞεΛΛεΣ |Το Βερολίνο
οραματίζεΤαί την Ευρώπη των
7; @ο
Με Τον Με
ΠΑ πωπω
Τ 7/7” Ϊ` ήἙ;ῖγ 7 
οί επίΣπί“οί π
Με πε πείρΣε› /
ΓυρσΙω#
·|||ἶῇρΞς/χίΜ^
ψ Τέκνυ που υπουωζουν
' ἐλπ
- ” ' ' ουτοΙευομενο μ 7
λ ~ μες/κτίροί με πρ Ι
. ζ: χ
ΣΕΛ·ΔΑ 29
«ομοκεννρων κύκλων», ενώ Λεπέν '- ΠΠἩΞ @ΕΩΣ ΕΒΕ ή η Ό ὰ γ η Ξ ΒίλνΤερς θελουν δημοψηφίσματα εξοδου
75.000 ΣΤΡΛΤ|ΩΤΕΣ ΤΟΥ Ι ~ “Ζ Ξ πε 7: ΣΗΜΕΡΑ νο κΡίΣίΜο κΡΑΣ πετ
ΝΑΤΟ ΣΤΑ ^Ν^Το^|κΑ Χ 7 ε π Υ ί ~ ΜΝ ·ΣπΑΝίκΩΝ εκΛοΓΩΝ.
 . ' η νον 0κνώβρίο κρίνεΤαί η τυχη Του ΡενΤσί
ΣγΝοΡ^3ἘΕΕἔ:Ω"ΗΣ ` “ς ·7 η. σε δηυ0ψῆΦ|σμα νία ϊο Σύπανμα
ν- ο Δ ί γ Ι ΒΑΡΥ ΠΛΗΓΜΑ ΠΑ ΤΟΥΡ|ΣΜΟ
  ” γ. 7 ΚΜ ΕΞΑΓΩΓΕΣ |Τί ίσχυείγία Τροπικές
υ “ί 1 καί εργαζομένους στη ΒρεΤανία
ΠΟ|Ο| ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΟΛ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ
ΣΤΟ ΚΑΠΝΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ||(ΟΥἶ
__ γ ο 'ί ί
Ἡ “ ο Η
_ σε Πλ.ῖἡνίος,
ΜΠΟΗΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΚΩΣΤΗΣ χΜΖπΔΑκΗΣ 0<ἐοΠ.ΠεΤρακΠ%
0 δημοσίογραφος που «σχεδίασε» | Να κανουμε τα παντα γία να ο κ. Φίλος'
Χ Το Βνεχίτ και παεί γία πρωθυπουργός μείνουμε ονονπυρῆνα νης' Ευρώπης ο Π. ΓκλαβΜς·
σε γ' Βοσκοπουλ0ς
κ Χ π 7 :έν ΣΗ π π έν Χ
ί γ 4 ΧΧ ί ίκ γ Ε) ^
 γω μ α υ Ά  των
ί] Ο||(ΟΝΟΜ|Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα