Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· · ΓΔΜ - Μ [||Τ|ΕΡΜΝΤ||ΝΕ|«ΜΥ|(ΜΏ Ο ;ε έ ,`
*ὰ 7 7:11- “9,
····¦ Δ·¦·· · · · 'ι
· ·· . ··· '
· · · 1 · · ···¦Ι.,““¦ ' Ι,
·.· · · ο '1, . 3 -_
. . . . . .` ¦ ¦1“ωωΜΜ1ωω,Μ“ωΜωΜ <
1111101 ΜΜΜ 1011111101 0111801 που ΜΜΜνΜ με Μ". Σε^.18,31,32
.|`ἑΥΦΛ|·| |'|0ΡΕ|Α ΣΕ ΑΧΑΡΤ0ΓΡΑΦ|·|ΤΑ ΥΔΑΤΑ
σ κ.,
=ΞΤο ΒΙ·θΧἰϊ στο ρπολεἰ
Ευ ρὡπη και αγο ρἐς
ΑΚΡΑΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «ΠΑΙΖΟΥΝ» ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ · ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ «ΕΧΙΤ»
· ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ
    Τε 
ΣΕΛ. 10-11, 12, 13, 14-15, 18
Ψὶθυ ροι... 
. .Ι Ι·1· ω·1|··7· ω·¦
'-Ι'· Ι' ' ΜΙ'
!Ι1 α  
'Ι:Ἀ' '
Ψ .' ὅ ν 7
"ΜΠΕΙ" - κ . .1 .. . . .
γ ··|¦-“¦Ι γγ ·.¦¦
.~! ' Ι2
 ζω;  ι °=,μ· ·=ΓΛ”Ψ)“ΜΨἴἔῳἔ
Ι Ι Ι ' ` ' ¦ Ι ' ¦ . Ι Π
¦ ι Η Κεντρ1κηΤροΠεζο συνδεω το ΟΕ με την Πορε1ο έρἶ%ηΜΞὑἑΜεΒΉπ%ἐἔἀἔἩ ἔ“ἐὲἴἔΜ%8¦ΜΜἄ
 ν·  .Μ - Δ ΥΎ~:“ τ:ΐ“ . “Ψ  
Ο" Ι ' Ι / ἑ·Ξ.;ηζΞΌΜ:^ὡΜκ·;3%Δ>+-°Ξ;(ὁἶα'ω°Μ
ρύθμ1σης του ΠροΒῆἡμοτος των ΝΡ|_5. ΣΕΛ.34 φ ωΜ 4 ,
Γ· .. . . _Μ·..Ἐ