Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Παγκόσμιο σοκ και δέοςRecognized text:
Α"Ο'(ΑΛΥΨΗ= ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟ-ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ
Σε «μαυρη» λίστα
4.442 επιχειρησεις Μ<“ΜΜ
που χρωστοι3ν 
εισΦορές 4.7 δισ. ιΜ.Μ
›«Πρωταθλητές» 800 ξενο- Μ
' 422 του
δοχεια και εστιατόρια ΕΜ
›Τέσσερις «αδρανής» εταιρείες
χρωστούν συνολικά 426 εκατ - ”Ο,
›422 εμπορικές επαειρήσεις έχουν 285 Μ Μάς
οφειλές 369 εκατ. ΕΜ 8 - 9 Μ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Αθ ΦΥΛΛΟΥ 20285 - ΕΤΟΣ 690 Ε Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 25- 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3¦5 θ
'|'||||||||Ι|||||||||'|Ι"|||'|||||Ι'|||||||||'|||Ι|' 
ΣΕ 12 ΣΕΛΙΔΕΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΝΤΟΜΙΝΟ
Παγκόσμιο σοκ και δέος
Δραματικές εξελίξεις Παντου φέρνει το Βτ€Χιι
Η επόμενη ημέρα για την Ευρώπη και Ι · .έ Ι έ 4. θτη Μ. Βρετανία μετά το δημοψήΦισμα «Μπα» στις αγορες Ι " . 3'
Τι σχεδιάζουν Αγκ. Μέρκελ και Φρ. Ολάντ. %ΜΜ ς ΜΒΜ ·
Ραγδαίες Πολιτικές αλλαγές στο Λονδίνο ΤΜ Γὲ8$ἑ Ἡ? Μώρ“η Πωσ' 
ΨύΧοα·ιιιι η αντίδραση της Αθήνας. Οι ω ο "Μ “Με ΜΙΒ ΙΜ τις
βοι για τις επιπτώσεις στην οικονομία
Οι εκτιμήσεις της ΤτΕ και των Ελλήνων
τραπεζιτών για την οικονομία
Σοβαρές αναταράξεις στις χρηματαγορές.
ΚαταποντΖεται η στερλίνα, ασφαλές
«καταΦυγιο» το δολάριο και ο χρυσός
Μεγάλες απώλειες στα χρηματιστήρια Ασίας
και Ευρώπης. Πτώση Ι3,42% στο ΧΑ.
Χάθηκαν 5,5 δισ. χθες επ.16-53.π3-π7 _ . ' · ·%-_.4““Μ/ .ϊ
_ . ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟ
Συνενῖεύξε|ς πειτε πνοΜι:ειε ι·ιπ τα «κοκκιππ» Δππειπ ΒΕΜΠΟ!
νέα «μαχαίρι»
Π;χ£:¦ἙΞ8Ἡ"°[ « Μ Πλάκα» στις όόλι ες σε δεκα23ὶ ν
ωνκλ·°εΚ·ω·ως Γιτωχευ σεις εται ρει ων 3:323;Μ:ζῖς
 καθεστώς μέχρι το τέλος του έτους
Η αλ Δ - : ¦ ›Στο στόχαστρο οι απαλλαγές συνοἴοκρἔΜἶΉ;Μ_ 0' 0680' με τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια τη  Μ έ Μα' ύψους 1.5 δω· Μ Η
ξηςτονιζει στη Με» Ψ" ΜΜΜ. ΜΜΜ· θ Ι  Π
"Ισ" ΚΜ'ψεωκ" κής % ¦/χ % κκ % Ψ* Ζ πΣτΙκεΣ εγι·κοΙιιπΜεε
προπαγάνδα επι-ι Ξ γω Ξ Ξ ι @| ω Η Ξ
 Β .Μ κι ι  50 Αριστα το 2014,
έ ” Ξ οι “Ο ' έ ν
ΔΙοΝγΣιιΣ κπιιπΜπτΙπιιοΣ έ έ Μ Μ. Ν Μ ω- . «ΒουλιαΖουν»
ε Ξ . Ξ ' 3ο - · ν
Το ΙΚΑ εχασε  20_ δυο Χρονια
5 δισ. ευρω  ιο- αργότερα
Ι Ι : ο σε  Ἡ '15 '16 '14 '15 '16 '14 '15 '16 ›Υιμηλή βαθμολογία στην αξιολόγη, Ξ ...................................................................................................................... .Ξ ση που έγινε το 2014 ›Σε καθεστώς
›Εἔτω'κωἶ ελέγχους , , , , , χρεοκοπίας το 2016 Μ 57
ἱ και ιασταυρωσεις γι(1 Ενεργοποιειται ο θεσμος του δια- Απο κοσκινο τα οικονομικα των
_. ρἙαΜωΜΜωἑἐΤ χειριστή αΦερεγγυότητας των μετόχων. Τελευταία λυση η
¦ ΜΜϊωΙΜ και', επιχειρήσεων που έχουν υπέ- εκποίηση της ακίνητης περιου
ρογκα χρέη στις τράπεζες σίας των εταιρειών :ειτε-7