Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Brexit η επόμενη μέρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.οαΓτετοΡοτ11α.ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
τοσο ΡΟΝΕΒ
ΜΜΜ! Μποστ 'Μουτ '181188 Λ.Ε.
ΤΘ.: +30 210 6728890
Νοε": 'οίο@ροννσ-οε"85.ετ
Μ.ροΠα-Πε||ε5ετ
Σάββατο 25 Ιουνίου 2016 | τιμά: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||Κ|·| ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.094
"Παρότι ομπάμα
Ντέιβιντ Κάμερον Η Άγκελα Μέρκελ
[αγορές]
Σοκ και δέος
Προκάλεσε
ο ανατροΠο
στο Β ρετανία
Σε ναδίρ 31 ετών τι στερλἱνα
1.35'
06:00 09:00 12:00 15:00 18:00
Ο Πολιτικός σεισμός αΠό τον αΠόφασο των
Βρετανών να αΠσΧαιρετοσσυν τον Ευ ρωΠαῖκο 'Ενωσο συνοδεύτοκε αΠό ισΧυ ρότατο μετασεισμικο δραστοριότοτα και ένα «τσουνά
μι» ρευστσΠοιοσεων στις διεθνείς αγορές. Για
τους εΠενδυτές. Που λίγο αφότου έκλεισαν οι
βρετανικές κάλΠες έκαναν Πάρτι. Προεξσφλώντας εΠικράτοσο του Β1·ειοειο. το αοστέλεσμα οταν ένα μεγάλο σοκ. Σε κατάστασο
Πανικού τρέΠσντάν σε φυγο αΠ, ότι ενέΧει
ρίσκο. με αΠστέλε
 σμα ο στερλίνα να
Ι 3  «βουλιάξει» σε ναδίρ
Ι ° 31 ετών, να Χαθούν
Πο ΧΑ. Ζ τρισ. δολάρια αΠό
τις αγορές μετσΧών
διεθνώς και να βρεθούν οι τιμές του Πετρελαίου σε ελεύθερο Πτώσο. Μεγάλος κερδισμένσς οταν ο Χρυσός. Στο ελλονικό Χροματιστορισ Χάθοκαν ΠερίΠσυ 5,5 δισ. ευρώ στο
Χθεσινο συνεδρίασο, στο διάρκεια τος οΠοίας ο γενικός δείκτος Παρουσίασε τον τρίτο
μεγαλύτερο ομεροσια Πτώσο στον ιστορία
του, κλείνοντας μειωμένος κατά 1 3,4Ζ%. στις
534,78 μονάδες. Το δεύτερο Χειρότερο εΠίδοσο ιστορικά Παρουσίασε ο δείκτος των τραΠεζών. Που Χθες υΠοΧώροσε κατά Ζ9.68%.
Και οι 4 συστομικές τράΠεζες βρέθοκαν στο
Μάτ άοννο. με αυξομένο όγκο συναλλαγών,
αλλά και τζίρο. >4
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ|ΠΡΑΣ:
ΤΜΗΜΑ
ΣΤΟ ΕΓΧΕ|Ρ|·|ΝΑ
Τ|·|Σ ΕΝ0Π0||·|ΣΗΣ >8-9
Η Ευ ρώΠο σε αΧαρτογράφοτα νε ρά
Οι νικοτές και οι οττομένοι
Σε συναγε ρμό οι κεντρικές τράΠεζες
'Εντονες Πολιτικές αναταράξεις και
φόβους για αΠαρΧο του τέλους τος
 με ντόμινο δομσψοφισμάτων
και αΠοΧωροσεων, Προκαλεί ο αΠόφασοσοκ των Βρετανών να ψοφίσσυν
υΠέρ ως εξόδου τος Χώρας τους αΠό
το ευρωΠαῖκό μολοκ. Το 51,9% των
Βρετανών τάΧθοκε υΠέρ του ΒτεΧίτ
έναντι του 48,1% Που ψοφισε υΠέρ ως
Παραμονος στον Ε.Ε. Οι τάσεις αοσσύνθεσος του Ηνωμένου Βασιλείου
εΠανέρΧσνται στο Προσκονισ. με το
Σκωτία να ξαναβάζει στο τραΠέζι τσ
ενδεΧόμενο νέου δομοψοφίσματσς
για τον ανεξαρτοτσΠοίοσο τος και το
Βόρειο Ιρλανδία να ζοτεί δομοψοφισμα για τον ενσΠοίοσο τος με τον
υΠόλοιΠο Χώρα. Το ΒτεΧίτ Προκάλε
ΦΟΒΟ| ΠΑ ΝΤΟΡ||Ν0
ΔΗ|'|0Ψ|·|Φ|Σ|'|ΑΤΩΝ
ΚΔ' ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ
σε Χαρές και Πανογύ ρια στον ευρω
Παϊκο ακροδεξιά, με οι Μαρίν ΛεΠέν
στο Γαλλία. τον Γκερτ Βίλντε ρς στον
Ολλανδία, τον Χάιντς-Κρίστιαν ΣτράΧε στον Αυστρία και τον Ματέο Αλβίνι αΠό το Λίγκα του Βορρά στον Ιταλία να ζοτσύν δομοψοφίσματα για
Πιν αΠοΧώροσο αΠό τον Ευ ρωΠαῖκο
'Ενωσο. > Ζ, 4. 6, 8 - 9
Τι σομαίνει το διαζύγιο Βρετανίας - Ε.Ε. για εμΠό ριο, εξαγωγές, ναυτιλία, τράΠεζες και μεταφορές
Οι εΠιΠτώσεις στον ελλονικο οικονομία
Ακαδομαϊκοί αναλύουν για το «ΝαυτεμΠο ρικο» τα νέα δεδομένα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα