Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, | έ ΤΝ 'η :,_ .| ` χ μ Η" ν ν κ  Τ 1/7" η Η Η Α Η ~ 1/ μ/'~ Η ΜΙΑ! “Ύ Η Η γ
Με· Με Α Η < τ  Η Α Τ - ~~ Η Τ Ι Τ ΙΡ  Η Η] Δ Η
 < 3( # παω
ΜΕ!ΜΒΜ 
ΑΡΧ|ΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
"Αοογ" ο' κ°μγο"ω Η κΑοΗΗεΡ|ΗΗ ΑοΑΗΗκΗ εΦΗΜεΡ·ΔΑ ΤΗΣ Η. ΜΑΣ
ΜΜΜ ΣΜΣ ΗΜ
Σ) Α · 8 @ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΕΝΝΗΣΕ @ 2 5,1) Η 
|μμ'Η “:_ήΣ Ύμν_'
ΤΑ ΝΟ|( ΑΟΥΤ ΜΑΤΣ 2 ΑΦ·ΣΣΣ
' ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑ|Α ΝΕΑ
' Τ| ΓΡΑΦΕ| Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
ἶῖ ΑΣΗ ῖ·ῖΠ; 7:· Δ “τ Δ ¦Μ- “Α Σ,
, ,1:1“¦,:Ξ;α; Σ Συ, Ό ,_-ΔΔυ;ῳ · ὁ
' _ _ . η η <
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΕ|ΝΕ «ΣΠ|Τ|»
Η ΑΝΑ|(Ο|ΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΑΟ1Ο»
ΑΠΕΤΡΕΨΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑ|(Η
ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΨΗΦ|ΣΕ'
ΣΤ|Σ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟ
Μ Σελ 14,15
. ΣΕΛ|ΔΕΣ
- ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ὰ Γ|Α ΤΗΝ
(("ΡΩΤΗ))
' ΤΟΥΤΖ|ΑΡΗΣ (ΜΕΤΠΟΡΟΣ|5 95,5):
«ΟΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ»
' ΓΚΑΡΣ|Α: ΥΠΟΜΟΝΗ,
ΟΛΑ ΟΑ Γ|ΝΟΥΝ
' «ΤΕΛΕ|ΩΝΕ|» Ο ΜΠΟΥΛΟΥΤ
:ΕΣΑ Ο) κι Σελ 40,41 
ΓΚΡΕΜ|ΖΕΤΑ|
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ξ οΡ|ΑκΑ ΕΓΚΡ|θΗ|(Ε Ο Δ|Ο||(ΗΤ||(ΟΣ
ΑΠΟΛΟΓ|ΣΜΟΣ (88-82 ΨΗΦΟ|), ΑΠΟΔΕ|ΞΗ ΟΤ| ΑΛΛΑΖΟΥΝ Ο' |ΣΟΡΡΟΠ|ΕΣ
Ξ Σ|ΓΟΥΡΟΣ Γ|Α ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΣΓ|Σ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ οκΤΩΒΡ|ογ
Ο ΧΑΤΖΗΑΠΟΣ|'ΟΛΟΥ
_ Ϊ ΕΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ κΑ| “
Ξ «ΑΑΒΡοΣ» οπΩΡποΓΑογ  ζ - Ο _ Ο 
 _ .:©^°κ "Η «ΜΑΧΗ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΖΟΝ ._ μ
Μ-ΗογΗΡω Ρ·κο 3-1 κ “έ (1;  ΚΣ ` Ι Σ ¦ η Η _ _
ΣΗΜΕΡΑ β Μ ΜΒ
Με ΚΑΤΑΡ ¦
ΣΣ .::› ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ
ΛΕΕ| Ο ΤΕΧΝ|ΚΟΣ Λ|ΑΡΚΕ|ΑΣ Ο ΚΡΕΣΠΟ,
Δ|ΕΥΟΥΝΤΗΣ ΠΟΥΛΗΟΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝ|Α
Σω Σ:ΩΤεΡ·κο ο ΑΜΕΑ _
"Α ΝΑ «ΚΛΗΣΗ» "ΜΠΕΣ ΤΗΣ ΜΗΕΣ|κΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ Με Με”. ΝΑΑ
ΑΙ· · Α
›ΑΗ@Μ@Η ΜΑΗ ΚΑΕ ΑΡΗΣ  Μ κ· ΜΜΜ
› ΤΜΗΜ^Π0Ν Σ ο κΑΡγΗ·ΔΗΣ ΣκΑΗΣ ΣΑ ΑοΡ·Α ΗΡΑ;Η,
ΚΑΤΕΒΑΛΕ 1,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΝΑ' Ε|ΝΑ|
Ο ΝΕΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΕΓΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ
' ΠΟΤΕ ΟΑ Γ|ΝΟΥΝ ΓΝΩΣΤΕΣ
ΟΜΟΓΕΝΗ ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΜΑΤ|Α ΧΑ' ΕΠ|ΣΗΜΑ ΤΗ" ε"°"ΕΝ" ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ξ κΑΠ|ΑΣ ΜΟΝΗΣ, ΓΕΩΡΓ|ΑΔΗΣ,
ΣΑΜΑΡΑΣ Ο' ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ Η °Ρ|="κ" ΑΜΣ-"Σ" ωγ
ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΥ Γ|Α ΤΟΝ κΑΕΕΑΑΑ
εΗΑ ΕΑΑΗΗοΗογΑο · ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΑ ΜΜΜ. Ο' «ΠΗΓΕΣ» ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ “Α¦3¦ἔΞἰογ
' «ΦΛΕΡΤ» ΤΩΝ ΚΠΡ|ΝΠΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑ|
ΓΡ Α Λ|ΓΕΣ Π|θΑΝΟΤΗΤΕΣ
Γ|Α ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΑΓκ|ΝΣ ::: Σελ49 ΜΕ ΑΜΠΝΤΟΥΝ
Ο 19ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΠΑΓ|ΑΝΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΟΕΣΗ
ΤΟΥ ΝΤΡΑΦΤ (Νο13) -- Σελ 51
ΒΕΡΟ|Α: ΜΕΛ|ΣΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ' ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΑΚΟ|ΝΩΝΕΤΑ| Ο ΝΕΟΣ |Λ|ΟΚΤΗΤΗΣ