Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ . ι _
- _ - Πυρρειος νίκη για την παράταξη του
Δ/νἘ Η ς . ο . Ν ' '(° Η Η | δ Η ς _ προέδρου τηςΞΠο στη`χοεσινή τακτική 1
Διευθυντής τυνταςεως: ΣτοΑτοτ ΜΑΚΡΗΣ Ο 50 € ' _ ν γενική ανθεί!" τυτ_.0ι·°σΜνδίΜ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ιογπιογ_2Με ο Αυ. ι598ε ' η η
Έτσι. παρά την
ασφυκτική πίεση .
οπου αυτου του
διαστήματος
για... άτακτη
πτώση. η
- . ¦ ¦ ¦ γ οιοίκπσπ
οσανάσπς Τρομπουκπς. ο οποίος υπέραπε ι κράτησε τη
μήνυση εναντίον του προέορου της ΕΠΟ. " Ι “σεσ“ρωμεγη»
απου πανω Ματιών αντιρρήσεων αναγκά-: . της παειοψπφίσς
γ ` στηκέ να την αποσύρει κοινα πήξει το θέμα 3 “ιν ενώσεων
'Ο' "ΡΩ"Ἑ¦ ΕΝ"°ΛΕ¦
` ΤΩΥ Ε||(Τ0Ρ - .. '~ Νιώστε. πιέστε..;›·. φώναζε συνεχώς στους ποσοσφαι- .ς
“ριστές πουνοεν είχαν την Μάσα στην κατοχή τους και
. ` κυρίως στους] επιθετικους ο το πρέσινγκψππά θαΔ "
ιη ' υφορέοειι για τα κατά στον·φετιγο σωματικό· ειοικές_
` Δ υ .ασκήσεις για την κυκηοφορ' γ `;και την ανάπτυξη
' ' απο τα Μάγια είχε το`πρώινο `
` γ προγραμμα `
ι καρε χρονο ο εφέτος ντρέχειυ μ . , _ ς
Ξεκίνηματης προετοιμασίας ·':το·πρώτοτριπμερσ
παρουσίαςτου στο Λάνγκενφεπντ φαίνεται-οτι ή σουηεψε αρκετά στις οιακοπές του ' ' ῖ`
Απο τιιιι Αποιιντιι "ΡΕΜΑ "Η ΦΩΝΗ!
η Στις προπονήσεις του τιπρα οεν
ακουγόταν κιχ. ουτε απο τους παίκτες
' ουτε απο τον πορτογάηο ο ο Βίκτορ
απο την εποχή του Μίτσεπ ήταν ο...
φώνακηας της παρέας και οεν
προκειται να απηάςει τώρα που
έγινε πρώτος προπονητής
~π·οποπειτπι
και ο ιαιοτ ο
γ ”ένα με τους ποδοσφαιριστές ~ _
προσπαοεί να γίνει ο νέος κόουτς του
`οπυμπιακοιι. καθώς σε ορισμένες. ν
~ η ασκήσεις συμμετειχε και εκείνος. `
ο παίζοντας κανονικα 
|,|.¦υ“απυ ": ·
ο Πα ,ι
μου. του!” ¦ .
.ι Ε. ~~πτο·υο · “
Χ παοτοἑυπκ
ο Ακι·ιεοτ... 
ῖ σε πίγαχρογια σα
είναι' ση .σταρ του ΝΒΑ». είπε ο
Βπάντε Ντίβατς για τον Γιώργο των -_
2·ιοεκατοστών.· που εντυπωσίασεστις_
προπονήσεις της περασμένης εβοομάοας` `
και επιηέχοπκε στο υιυηποτερο νουμερο '
ντραφτ που Βρέοπκε ποτέ 'τηππνας
μηασκετμποπίστας ο παρουσια- ¦ `
ζεται τη Δευτέρα απο τους -'/
~ κινγκς γ ο
..πως γ γ υμπιακο ›
~ μετ κατάοπππεςκαιαπαραίΜες στο Ρόστερ
το 'αυτων τι!"
προτροπιιταπ
το αουτ» παρουσιάζει τα
“παντα είναι
ωραίο να είσαι
γευματα των ποοοσφαι- έναν κους πανω
ριστών ο Αναπυτικα οι απο την Αγγπία··.
μπουφέδες του πρωινου. οήηώσε ο Γκάρεο
του μεσημεριανου και του αυτή ο ο
οραοινου ο Απο ,τα ουαηος θεωρεί
γιαουρτια 'στους τόνους. αποική νίκη» το
τα κρέατα. τις μακαρι» , γ _ γεγονος ότι π
Με" Μ 'Μ ""°°" ¦ πρ τη μεταγραφικη επιπογη του _ ω" '°"
° που εξαφανίζονται σε
Μ" “Μ ι η 5 40χρ0νου; τεχνικού ο 3ιχρονος Χ '°°"°"°ε "Μ"
°¦° β' γκρουπ
 ”αριστερός μπακ της :Μέσω ο 'φ "°ῦ°°·
ζ - ¦. _ γ _ ¦ ι. ο η αφηνοντας το
Ι απιονταριαυ στη
υ ερχεται στην οευτερη θέση
Αθήνα τη Δευτέρα». κατά τους
συμπατριώτες του ο Τι γίνεται με
Μασουακου και Μαρσέιγ ο Γιατι οι Μαρσέγέζοι είναι το φαβορί για τον 22χρονο
πως· ο ΠΡΟΤΑθΗΚΞ ΚΑί ο Ρ°Υ¦|Λ|'|0Ν. ο
2Ξχρονος αριστεράς μπακ της Μονπεπιέ
. , . ¦¦Φῖ¦¦ΝΚ° "Λ Το" ως»
εξαντπουν καθε περιθώριο και αναηυουν τα η / ¦ γ ¦ Ϊ ι ,ο 23χρ°ν°ς Φωνής
πάντα στον πειραιά. με σύμμαχο τον χρονο για ~ ~· . .°°κ°°νός τερ"αωΦὑ_ .
την περίπτωση του κοντου που σα πάρουν . ς Ρ ο ' ι ε ΜΝ( ως Σαχτάρ σ” _ η
' ασημαοι»τών πρώτα- ;
οπητών ποσους
χ η' ἶοτΑιιἰττΑιπτιο ο· έ.°°ἐ ~ γ _ Έπαιξε το ματς πέρσι ' 1Ψ^Μγ^"Ξ Ψ ι. ~ . ~ “ `,ο8ιιτιιτ·ι·ιι ,ς ` ως δ°νε'κόἶ "“ “Μ
ν πρέπειη σμαοαγα“ :ο Μερ|Κ"6ς τΜλΜΜἀΜ[ › Ιιουγκανσκ`
αι κ παθομηχανή.;συμφέ- ο
ρα α·-περίπτώση. απο .
αΖειἐοτΜουυνα υ
ο απανω είναι ή `ῦ
Ϊ ς σου 
ν .. κ γ ώναν.χοες απο φταιω" γ
Ι  . ουυ'πώς είναιπροκώρη- 
κ' Κ ι μμ 1 ηπραγματευοέις με τον '
Ρ " . “25κρονοτενεγσπε:ο επιοετικ9ιὲπου
ινε επεὐοερος απο ς πνκρ| στανταρ γ.
' πέταγε μετά το απου»
γ η ο ¦ε“ι“ ρ
~ ς παναοπν "κου στα παει `
~ °'ἑ=Ρ=ἶ°°“=":°: Ε . τι οείχνει η “αιώνιου συμμαχία
¦°.°=ε-Χ=:2ὺἑ "588 Ι παναοπναικου - τοκ στις προσφατες Ϊ
ο ν . υ . . ε εκπογές της πιγκας. οπου οοοπκε ο
“νυν υπέρ πάντων αγιον» για να
. αππάΞει η οιοίκπση ο οι ουσκοπίες
το πρρτι τογ τιρρι·ογ ο ο Ω , ”Ι γ του νέου προέορου Μιχάπη Μεπή
πριντετπς τε" ιουπιου είναι ο μεγαπος _ ε · ¦ _ _ ενόψει του νέου πρωταοπήματος
οικοδεσπότης στη Συρο του καπάτερου κ ι ι ν η ι ι .
τουρνουά ΞΧΞ που έχει γίνει στη χώρα μας ο
:πανουηης. Μπουρούσης. Παπανικοπάου. Ζήσης.
παππάς. Γιάνκοβιτς. :χορτσιανίτης.
παπαπουκας. μερικοί απο αυτους που
θα πάρουν μέρος
Ένα ενδιαφέρον άρθρο για τις επιπτώσεις
του στεχ|τ στην Πρέμιερ Λιγκ
ή 'πως Με ο
το Μέσιτπμέρα ο 1
των γέγεθοιων του'
Γραφει ο πΜτειιιιτ ΑιΑΜΑιντοπονιιοτ απο |ι3ι Ύ 'ς τΡοΜΕΡπ ΜΜΜ ` Ζ
- ο ` αν τιπ.ιπΑππιι .
το προτι·ΑιιυΑ τη: ιιιιτπΑτ ττο τυπο . γ ο έ°';'ἔὲ°ἔἔΜἔ2ἘἩ" ~
τοσο: Ηραία - ποπώνία. τοσο: συαπία - Βόρεια ' ο “ ί ιρηανοία. 22.οο: Κροατία - πορτογαπία
< | ' ο ` 7 μμ ς Ξ κ ς εποχών τηςιστορίαςτης 7 κ ι . η η ο . >
7 γ ο μ μ _ μ ο . _ - . Εθνικής ομαδας υ ν “ κ ; ώραυεπιιαεαςτω_
Α : .Ξ | μ ι ; |υ ζ | ¦| μ μ ζ .ο γ ` ι -' η ¦ . . ' ' Ι μ τατπυερώυυτυ η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα