Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
^"0“γΤ"ΜκΜΜ" ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκει ενο ΛΑο τον
. ` Η Ε··ΜεΜΑ Μο· νοκ πΑΜονΜκοκ “ ΜΜΜ ΑΜ" πιο υ. ΜΑΜ απο των.: ισ· σ
4. Ξ ἑ·:..σ.ΜΜΜ  !.-' 9005 ·` σοσνο:“ΜΜκΜ
ο. ν ° - μ
σοωΜοποΜω- ἄν ΜΜΜσκννονκεκσο · -.
.  ·· · · > ~- Μ ” ΜΜΜ
ὲ.Μ"ῳΜ.Μ - - ΜΜωΜΜ!
ΜΛΞνΜνΜΜ
ΜωΜνΑοΜοε
Π. κοΝΣτΑΝτ|ΝιΔΗΣ
 ΜΜΜ ΝΗΣΙ
 Ἡ? >_ . |
ΠΑΡ" ΧΒΕΣ ΣΕ... "ΔΡΑΜΑ
ΚΜ Το ΒΡΑΔΥ ΣΤΟΝ ΗΕΗΤΡ|Κ0
ΜΜΜ ΗΝΩΜΕΝΟ "ΜΜΜ
Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ|ΑΜΛΗΤ'ΔΗΣ
Η" ΒΑ ΔΩΣΕ' ΤΠ ΜΗ ο πιο. ισ
Η Με ΜΜΜ" νο 
Πι <<σοσσινοι» 8ο τιμήσοον
τον πιο ιστορικό σύνδεσμο στον Ελλάδο
στον πρώτο εντος έσω σγώνσ 6%· 0 ΠΑΠΑΓ|ΑΗΗΗΣ '- 
της νέος σεζόν στον Εορωλίγκο . ' 
μ ΤΑ ΒΡΗΚΕ ΣΕ ΠΜ Με Τσκ ΒΠΥΛΓΑΡΠ ΣΤ0ΗΕΡ  " Ρ 7
..€ῇ`Μ Π . ·
ΗΕΗΕ| ΤΠ ΤΥΠ|Η0 «ΠΚ» ΤΗΣ ΛΠΗ0Μ0Τ|Β. Το ΜΟΗ] εἴ· / |
ΠΡΠΑΗΗΓΓΕ'ΛΕ Ο ΠΡΠΕΔΡ0Σ ΤΗΣ. ΚΡ|ΣΤ0 ΚΡΟΥΣΑΡΣΗ| _ Ω “' . . .. _
ο? ' “ ^ |Μ'ΜΡΜΤ|Β
"Η" Το ΜΑΜ· "ΠΑ Η ΜΜ|Μ Σ “Η ' “ ΑΜ ΔΕΥΤΕΡΑ πΛνΡονοννκΜονπΑιννοννοιΑΡκΑΔεΣ
Β Η!... «Η»` “ Ἡ ΣΤΗΝ ΜΗΝΑ! ΣΥΓΓΝΩΜΗκΑ|ΛΝΤ|0ΛΠ0Τ0ΝΣΑΝΤΣΕ0
Το ἱψ·ξ·ν γι· :ω λόγω... στων
ΛΠΠΚΜΥΠΤ'Κ0
ΡΕΠΠΡΤΑΖ
ΤΗΣ«Π»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα