Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τα νἔ" η Τώρα αρχίζουν ο Ξ ς '
δεδομενα τα... δύσκολα! η ε τ
γ' α - Ι. Ελβετία - Πολωνία Ι Δ
Αντερλἀν ιιιφωτοεειἐΜεωω ιο _ γ °¦:::::;¦;¦ἴ·ἑ:::έ:¦:;;“Ι ~ .
Σαντος! 25 η( "φτ°Μ'°° (245) ?ΣλἶῖἙΐ52ἙἔΜἶ” ' τ
Η ΤΡΙΑΔΑ ΤΩ" "ΑΙΜ" "°γ Στο 4,00 για να σκοράρει πρώτος 'Μ Ι που οδηγούν στο ο ο Κως βρίσκω. στην ΜΜν¦°
ΑΛΛΑΖΕΙ Με Το” ΣΑΝπΕθ Ο ΜΙ'έΙλ ΠΟ 0“αλΙἩ · Β. Ιρλανδία Μ Ι Ρ μ "ρω"”τελΜ“
κνΡΙοΣ ΠΡ0ΕΔΡ0Σ
Μεγάλη τοκ-Β
σπα· τω ρ ι “ Χ ι ·¦ Με το ζόρι γ
 _τ_/_ρῳ1;_/@¦_α]_Π Ν Η"
για Σίλβα' “ΡΜ 'Ψ “Μωωω¦ω' ά στον Ολυμπιακό
και μίλησε με τον Καναδο σέντερ
παιρνω!. ΔΡ. ΦΥΛ. 5471 ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 13ο
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ
›  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΓΙΜ0ΡοΣτΕΡι γ η    η
. .γ _- χ_ ω·ΐ0ΛΕΣοΓἩΝΗΣΕΙΣΪ” γ
Ζ· ` ῦ ΠΑΝΑκΛΕΙΣει , ¦ 5. Ἡ
7 τ ι ϊ . Μ ') 9 __ . η 08ΜΜΜ~ 
'Ο ' . ¦ , Δ έ :καναν 
_ ] ΔΣ “Π χ ζ _ 7 Ξ _ 0Λυ|“ικικο“ γ '
 Ι | Σ . _. ,του Ἡ Ι " .
 Σεβτοενκο.νε -- ο - -  ὁ "πεζει `
· · ο · ' οολιιμπιαιιος
ο· τι ' "'| Ι ·  Ι . ' · για ΝτριοιΞσι
έ. το τειΧος ς ι. ΜΒΜ _ΜοκΜγΜΜ
 ΣτιιΝ«εΡνοΡοΛΕγκιι»ΜΣτΑ ΙΙΙ "ΜΜΕ” ΔΗΜΟΣΙΕΥΜ^Τ^
ο ο ογκΡ^ΝοΣ ΔΙΕΘΝΗΣ · > ΓΙΑ ΤΟΝ _ η 7 ΣτιιΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Η η.
_ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΛκΔΣ τπτ ΣΛΧΤΛΡ “ “Μ^Σογ^'ωγ 
4; Τὸν“θὲΧοιἶν Σεβἶλλη και Θὲλττι .Α 
«Μπορω .
 1 ' ΝΞἑΔΔ_ΜΠἔΓΕθ 
Λ' Ι ι καταβοῷἔἑ#
_ ' · .ι κ' ,. ,
αγαπηαπο ι
Η κάλυψη #
' τον πρόεδρο αααααΙα“ 4 . π ! «ΥΠΟΓΡΑΦΗ» '
. Ι πραγματοποιείται -  _ ' _ -< γ Β.
Η' την αμα “ετηνεμνεν·κη  ·- “ ι _ και ο ικτορ για
., πεΡι-ιΦΑΝοΣΠΑοΣΑ κἔἶἔἔἔἑἶιἔΐὅν  ; . απο την αποκτηση τοι·
_. κΑτΑΦεΡΑΜε ΜΑΖΙ που κατανοἀΦε· τα πάντα ο Τι ΛεΝε οι ιΣπΛΝοΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα