Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και οσα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
| " Μα""""
 Νικαια·Γ  | |
  'ρητό
 , .ιι '· Δ ιι ΔΔ . _Δ Δ__
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 - ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 21ο-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5080 ΜΕΛΒΣ τισ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Μήνυμα μετα το Βιοχιτ
Τσιπρας:
Να ξανατιόρει
η Πολιτικὴ
·τα τιρω·τεἰα ατιό
τους τεχνοκρό·τες
στην ΕΕ 94
Λαϊκός Αγώνας · ο Χ' γ ο  Πχηα:αἐὸ ιουςΒρειανοὑς>>
Δρόμου  `· ο ζ. η Π ης '
στην Ορμυλια _ · '  “ για Βταχιτ: Η Ευρωπη
Η <<ὲνΤωνη9  χρειαζεται μια νέα
ατια ημητριου>> ,  · ·
25_6_16  συμφωνια αληθειαςΜ
 Εργασἰες θα τιραγματοιιοιηθοόν στην εθνικη
Ξ οδό Θεσσαλονικης - Μουδανιών
Συχνό·τεροι οι όγκοι εγκεφαλου στους μορφωμένους;
"Αριστοτέλης
ο Σταγειρἰτης"
  - Προβολὴ Ταινἱας
 στα αρχαια Σιὸγειρα 98
Τα βλέμματα στο Λονδινο
<<Σεισιιός>> εντός και εκτός ΕΕ
ατιό την ψηφο στο Βτοχἱτ
_ . _ - _ - _ - _ - _ - _ . _ .