Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΣΛΛΛΑΣ:
«Βαρύ Πλήγμα το Εποχή,
θα αντέξει ή Ελλαδα»
› ΣΕΛ. '|8
ΝΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΠΛ
ΠοΠιτικη
Προτεραιότητα
η οικονομία
› ΣΕΛ. 6
νΠοοεει-ι Μίκι-ιι: ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ανακοινώσει8
κοτοζητουμενων
›ΣΕΛ. "3
Περαιτέρω ενίσχυση
στην τονισω και αῆῆογη
έ6ρο8 για τον ΟΠΑΠ
›ΣΕΛ. "9
Το μΠόνους τους
χαλαει τή... οοι3Πα
Μ Σε ναυαγιο οδηγήθηκαν οι συναντήσεις του Αλέξη ΤσίΠρα με Ι
τους Πολιτικους αρχηγούς για τον εκλογικό νόμο ›ΣΕΛ. 5, ιο
25/26 |ΟΥΝ|ΟΥ 20] θ
ΑΠ ΦΥΛ. 736
Π0Λ|Τ|κΗ 8: ΑθΛ|·|Τ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ νννννν.ἰερορ8ἰ.εν
αεχιτ ΚΔ Η ΞΚΠΔ 'ΤΟΥ δΡΕΧΠἴ`
 Ναί ο'
Μ' Μουδιασμένη Παρα “ο ή ε τις ξλίξεις ή
κυβέρνησή, καθώς ή σταση των Βρυξελλών
αΠέναντι στην Βρετανία θα κρίνει σε μεγαλο
βαθμό τήν εξέλιξή των διαΠραγματευσεων του |
φθινοΠώρου για τη χώρα μας ›εΕΛ. 2, 4-5 '
γ ΓΣ. ΕΠΟ
|'|ύρρειος νίκη
και... διΧαομός
ΠΛΝΑοι-ιΝΛῖκοΣ
Και μαζί και... μόνος
»| Στηρί- .
3 Μ ΕγκρίθΠκαν με οριακή διαφορα
ζουν την
αντιπολίτευση ' ί (88-82) τα ΠεΠραγμένα της ΕΠΟ
Μ Μεγάλες οι απώλειες για
τα νυν διοίκησή, μεγαλος κι
ο διχασμός στο Ποδόσφαιρο
της ΕΠΟ _ ΙΙ.
οι «Πρασιναι»,
αλλά ΠροοέΧουν για
να... έχουν
με την ΚΕΔ