Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί τ '
ΤΙΜΗ Ο¦6Ο Ε.
Ηρέρπ
 1: Ι Καθημερινή Μο ητικἡ Εφημερίδα
ρ ζέ γ α ά
ο ς στο των
ς ττρκωτ|κὡτ
Ε. ΜΑΗ: Πονν[email protected]οΞοΠοοΚ1Μ$.Ξτ ΝΕΒ: ννΜνν.οΞοΠο8ΚτΜ8.Ξτ ΤΗΛ; 2821074544 ΡΑΝ 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.093 (41943) σελ_9
ΕπεοΒερίοο
κι" Μπίρος
 ` Νέος"ΜνοκἑωΜ“
- έ Μπιτ ΕΕΜπΜτίπ 
Δ1οέιστε οκό ο... Μ"Μ"Ε"
· Μαρκογ10ννόΚΠς' Δεν ΠΠΡΠΠέΡΠΟΡω 
Προσφορές ολο το χρόνο γιο
τους δικούς μος Μρώπους
γ1ο το Βιτ]1γἰτ18 σε βάρος του ΒογγέλΠ σελ.6
ά 9 η 2 τα
· Η ΠοΠσρύγο σήμερα στο Χον1ό σελ.3   @ ' . _' _ ¦
. "Κίνδυνος ο εμένδοστ1 στο Κάβο Σίδερο" σελ.2 -`Ἐ '7
* τ *
 ................... .. Με ορο 
με γυνοτκείους σονετο1ρ1σμούς σελ.15 ΜΜΜ το Μ το Με)
μου ΜΜΜ"
· Το ΚύΠελο Ξ1φοσκίος σήμερα στο Χσν1ό σελ.13
| Ο . :Ϊ ' ,Μή ί  ρ | ως
στο ΜΝ .  τ 
ο' "ΜΜΜ" ἶ γ ν 7  “
τ * . *
ΓιόΜ<ΜωφΜ σελ-2 ἔ τοτε 1 Η Βετο
Ε1ρΠναίος ΜαρόΚΠς σελ_5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. σελ-10 ἔ χύρῖ;ἔ=κΠ Πόνες 'ΠΚΦ
ΚανόΚΠς ΓερωωΡόΜς σελ.4 ἑ ΛοδΠκΠ - - - οἔ:υοοιο
Αντών11ς ΧορΧολόκΠς σελ.4 `
Ξωρετ ΠτοΜετ·5 'ΓΝτουςκατόχωςτης“Γ
Γιώργος ΤΖ<1νόκ11ς σελ.11 ................... .. σὡ12·13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα