Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μίκη" και
Μέτρον"
- μεΨ'" 
ΜΜΕ' Ρ ¦ 
.Φανάρι
 ι - ὁ ὰ”
2ἑιογΝιογ2οιο ι ν
Καθημερινή Αθλητική Εφημεριδα. -;
ε Δρ. Φύλλου ιι802.Τιμή. 1.30 ε
χι ι  ή Ξ " Η' Η .. ξ·¦ἴ - λ ι· τ' ι Ρ' Ι .  ο “ή 
ΜΜΜ. · τι ,ή ο·  ι. Μη ο, ·
Επιστροφή στο ιοι·ιανικο μοντελο. που ταιριαζει στον θριιλο! ·ἔΙας ξερει, τον ξερουμε, .
ΡΜ Θ~¦ κ μ ε κ “`  τη .μ "-·' · , κ
ερΧεἶα1 αιτοΐην Πριμερα, ειναι ταλαντοιιΧος, ικανος,~ ὁοιιλειιταρας και θα τον στήριξει Πολυ
ά ` κ Μ μ ι. .ι
' “ .ρ “Νο Μαρινακης και με καλες μεταγραφες 7
'ΜΠ- έ · Π ι
ς», ο ι
“ΟΕΜ 'ΠΜ
ο · `...=ι
_ ' ,
Ηιιοωτη ομιλίο στους Μίκτες κοιιι
'”_Μ_ ιιοοοιιοίοοηοιιοτονΓιοννηΒοέντζο _  ` η γ Ι  λ ~ ἶ 3 ' ι ι : ι
_ “ · οιοιοιιιιιοιοιιιιιμιινιιττιιι1ω Πι 
ο ΜΜΜ  Ψ'
, τ.τιΜΜχ
Ϊ  γΣοβοοοςοτοιοςοΓκοοο'ι'το·Σκέψη _
Ι :χ νιοΜιιεοιοο· Μιονλἑειοτιὲιει .
ι 3: ιιροοιοοοογιο Ρος.6ιοψειι6ειηΜΕ _
Ο Σίλβα ζήτησε να φύγει... λιγες
ώρες Πριν πεταζει ή αποστολή, ”γιατι
ήταν ιιιεαμενος” · Ολο το Παρασκήνιο
- της τιαραἱτήοής ·
ο. ή.
έ· @μια
 [τροπή
θελω;νοτο
ποροοοεόλο
ο φοβερός ΜΜΜ( ήρΒε τολμώ
.τ να οδηγήσει τον Βρολο σε Ελλαδα ϊ
ο και Εοοὡοη Ι ΕΔ
απο Κ
οιοιτΕτιιι
ΜωΜΜΜ. χ ` '
'οιΜι'τοΜΜμτιν =ε ι
Μῷιοτο·Μο
Προς τι η συναντηση τον ιιοοἑὁοοο Μπιτούνης]
τοι μελών της ΕΠΣ με Πονογοιιοολο. Κωνοτοντινοο
πριν τη σημερινη Η της ΕΠΟ; · Δεν £ιει Μέση με
τις εκλογες τον οκτωβρίου;
Πι... ορετὲς της ιιορἀτο£ης
των "εξογιοντὡν”: ΣΗΨΗ.
ΜΝΉΜΗ. ΜΜΜ".
ΜΝΗΜΩΝ!!