Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΑΒΠΡ'Γ|ΑΤΝΒΕΣΝΤΠΥΣΤΠΠΕΡ “ 5
ΜΜΜ  ,¦ | .¦
 ΠΑΠ Η' Χ | 1
 Ι ΤΙΣ Τ 1 Τ Τ ' Ι
 ΜΜΜ 'Π 1 
 Τ· ΠΜ Τ Ν 1 ι Δ | Τ
Τ Η) ΣΕΛ.5-7 ·ΜΜτ·
ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. ΤΠ
ΕΝΑΝΡ'0Ν8 ΠΑΟΝΕ
ΚΑΙ Ο ΤΡΑΥΜΑΤ|ΣΜΠΣ
“Ἡ “ ΣΕ ΕΠΑΦΗ Με ΤΩΝ ΜΑΝΜΖΕΡ Τα
Ν' ΕΝΑ ΣΤΟΠΕΡ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ζ|ΛΜΠΕΡΤΟ
ΣΤΝ Λ|ΣΤΑ
Τρί· φιλική ων ΜΜΜ·
ΑΕ' ΠΑ Η” ΤΠ ΠΜ" ΝΤ ΟΠΠ
ΧΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
«ΣΥΣΤΡΠΤΕΥΣ||
ΤΤ ΕΞΝΓΝΣΕ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΠΤΑΣΝ ΤΝΣ ΠΑΕ ΣΤΗΝ ΠΝ0ΣΠΠΝΔ|Α
ΕΤΠΜΑΖΕ| ΠΑΛ|ΤΣΕΣ
ΠΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ο 'ΜΠΑΡΜΠΠ. ΕΠΕ|ΤΑ ο
Το   ΑΠΟ Τ'Σ ΣΥΝΑΝΤΝΣΕ|Σ / υ
¦ π . . “ ,_ ΙογΡ|κΑΜοωεΜ χ·ΜΜΜ
ωΜωΜΜ%ῆ ΜετοκπΔΝΑο“ΝΜκο ω
- ς' "ΟΝΟΝΦΜΛΠΟ ΝΟΕΣΤΟ Μ”ΜΠΑΠ'ΜωΤΑ ΠΜ"ΤΟΥΜ"Ϊ"Μ'ΟΜΑΜ
›-“ Ο
· ΟΜΑΔΑ ΜΕ... Μ" Ρ|Ο
ΤΕΑΜ ο ΣΗΜΑ η" 3" "ΕΡΑ ΝΕΛ ΕΠΟΧΗ "Ε Μ|ΧΛΛΝ "ΕΛ" ΣΤΟΝ ΕΣΑΚΕ .γ ( › _
ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟ|ΜΑΣ|ΛΣ ΤΟΥ ΟΣΦΠ! '  ΤΑ 
Δ 4 Δ β ΏΜιΜΝ(Ι ~ γ
Ο '“ Τ ω ΠπΕκΜπι ;¦- ._ >- "Π"""Σ ΠΜΣ'
@Ο ΜΕΨΝΦ0ΥΣ9-Β -·
· ΣΕΛ. ΤΠ
Ο Ο Η
 ΤΜ~-|°ΠΜΜΜ έ το ΜΜΜ ©μΜΜΜΜΜπ
' ἑΠΜΜ Ο , ΜΜΜ ν Μιε·ιΕΜΠ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα