Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ο Ε.  Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τογ «Π»
Μ δρόμο γ'" - “ 3
την ΜΜΜ ΜΜΜ ο η 
· Τ· μεταδίδουν στην Αργεντινή!
ΒΡΑΒΕΥτΗκΕ
ο ΜΝΗΜΗΣ
ΜηνΜΜ
Αποκαλυπτικό “α ασκ Μο “δ “' ποΙοε ΕΙΝΑΙ ο ΝΕοε κοονπ
· Δ ·· Ι “ Το«μυό
Η "α "π σ ΔιορΜδυοημερων ~ -- - ε ¦ 
ρ η η γιατιςμεταγραΦές ῖ°"ὲΜ"°ελ
το" γ ζήτησεοΒίκτ0ρ Ετ*·ςμενἀλς
' γ πιτυχίες!
08 σε Ι 2 
· ΣΜ° η ·' “ ο. :<οΣο
Ι ο Ι κΝΕΝΔΣ
' Ο· πρώτες κουβέντες του ' ·
ΠΟΥ Μονο. στους ~ ο
ο ολυμπτοκόςεοτστρέΦετ τουυν·κῆ σχολή!
. 7 >. τ Η ΕΟ;;;
Ζ χ ξ ·
κ ' _ 5 Δ Ϊ Ω
ι | .4 Ι ¦ 
κΑΡΑπΑπΑε
Ι έ τι Π Φ 8 Η › χ
το ΔοΕΜΛ ΣΑΝτΣΕο!
ΣΑΒΒΑΣ θΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΜΜΕ' ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΕΣ. @3
ο ο ·ς 
Μίο ομως εμΠιστευομοΟτε. ΗΕΗΒ. Ξ γ 1 :ο Μ Ο 
/_ ο _ _  ο «ΠΟΛΛΟΙ ὴὡ ΜΠΕΣ 
 τ Δ - ;-, - Χ  εκΔΝΔΝ ΣτἩΡΜΔ η
/'υὁΠ .
 5 Το... ΑΓΡοΤ
' ..7 εἩ_ ·'”"=Ξ' τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα