Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
ΩΨ__ _
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 |ΟΥΝ|ΟΥ 20|6
ΕΤΟΣ ΒΕ : ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7|89 ·Τ|ΜΗ |€
«Έφυγε» ο Χρήστος
Ασημακόπουλος
ΣΕΛ|ΔΛ3
Εκδηλώσεις
στους Αλισσούς
ΣΕΛ|ΔΛ 4
Εργαζόμενη μητέρα
και φοιτήτρια
ΣΕΛ|ΔΛ7
Σε δίκη ο Μαρκογιαννάκης
για υπόθεση Γιακουμακη
Ο Άρειος Πάνος απέρριψε
την αίτησή του
ΣΕΛ|ΔΛ |4
Γέμισε με ρομπότ
το Κουκουλι
16 ομαδες
της Δυτικής Ελλαδας
ΣΕΛ|ΔΛ 6
'Με υ5 πιο
'3 ίεεευοοκ 
Βρείτε μας στο Ραεεοοοκ ως:
Γεγονότα Αχαϊας
Πατήστε «Μου αρέσει» & τα ΓΕΓ0Ν01'Λ
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας
Φτώχεια
Το 2015, απειλήθηκε
με φτωχοποίηση το
35, 7% του πληθυσμού
της χώρας μας - Μικρή
μείωση σε σχέση με το
2014, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Μεναλύτερος ο
κίνδυνος μια τα ατομα
ηλικίας 18 έως 64 ετών
και μια τους
αλλοδαπούς που
διαμένουν στην
Ελλαδα
Ο πληθυσμός που Βρίσκεται σε κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρε
χεται στο 35,7% του πληθυσμούτης χώρας
το 2015, παρουσιάζοντας μια μικρήμείωση
σε σχέση με την προηγούμενηχρονιά επτά
σημαίνει ηΕλληνικήΣτατιστική 
Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποε
κλεισμού είναι υψηλότερος στηνπερίπτωε
σητων ατόμων ηλικίας 1864 ετών(39,4%).
Επίσης:
ε Ο πληθυσμός ηλικίας 1864 ετών που
Βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ήκοινωνιε
κό αποκλεισμό εκτιμάται για τους ”Ελλη
νες σε 37,4% και για τους αλλοδαπούς που
διαμένουν στην Ελλάδα σε 64,3%.
ε Ο πληθυσμός ηλικίας 1864 ετών που
Βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνιε
κό αποκλεισμό εκτιμάται γιατους αλλοδαε
πούς που διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά
γεννήθηκαν σε χώρα εκτός Ελλάδος σε
63,4%.
εΤο ποσοστό του πληθυσμού, που ενώ δε
Βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, διαΒιεί σε
νοικοκυριά με υλική στέρηση αλλά χωρίς
χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε
8,4%.
ε Το ποσοστό του πληθυσμού, που δε Βρίε
σκεται σε κίνδυνο φτώχειας, και διαΒιεί σε
νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση αλλά με
χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε
4,8%.
ε Το ποσοστό του πληθυσμού που Βρίσκεε
ται σε κίνδυνο φτώχειας αλλά διαΒιεί σε
νοικοκυριάχωρίς υλική στέρηση καιχωρίς
χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε
7,0%.
ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΖΑ
Η Δραματική Σχολή έχει μέλλον
ΣΕΛ|ΔΕΣ 8-9
«Ρόγισαν»
και οι πέτρες
Θρήνος στην κηδεία
του Αντώνη Μαξούλια
στον Κρίνο και του Δ.
Πολυδερόπουλου στη
Λεύκα
ΣΕΛ|ΔΛ 3