Πρωτοσέλιδο Στοίχημα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
@α ·ἔἶ5:   ΠΕ[email protected]
Παρασκευη 24 'ουκ/ων 2016 ' · ' ' Εβδομαδ|αία Εφημερίδα
ως 17ο_Δρ·ΜλωΒ53_25ω Το καῆυτερο Στοιχημα καθε μερα
για Το Προκαθορ·σμὲνο
 @Ἡ@ΜΞ@ κ; καπ" αΜ£Ρ·κα
' . . ¦ ΤΕΛ|κΠΣ
___ΜΜ“““ ' ΜΡ" _ Όπως κι" πέρυσι..
ΠΜ ΤΠ ΤΕΛΕΥΤΠ|Π ΝΕΠ ο "ρΓΕΝΠ""
πΝΜγΣΕιΣ - ΜΝΗΜΗ ο· χ¦ “Η
ω ΜΜΜ: 58ι
Ι ~---   ι  ι: Με χ: 3.20 2: 47ο
Με ΜΜΜ Μπα ιΡΜΝΔ·Α| Με
ἔ·8¦βᾶἔᾶ^ "ο:ἔΝΉ:¦=·;= Πι σνΠκωνὡσ£ις των ΠρΠκτὐμων
 ἰ33|τεΡΜωΑ . αοΒΑκιΑ|·:25 Με ΜΜΜ? 21 δ 5"
6,25 |ογπΑΡιΑ πωσ 1.50
` Με ΜΑΜ ΜΑΜΑ 2,0·
Μ· ΑΓΓΛΙΑ ΜΑΜΑ 7,0· “
 Μ »Αμ
τ Ἡ ° Χ
. `χ· 8
“ἩπἡΜεϊ.
Μπἑ·ΖμΜΠ ῦ
!πΜδρπμ|ες
έ .  ω
- /Ἑ Ί; Ψ ἔ  ὶ
““ “   ΠΣ]
Η αγαΠημὲνη σας εφημερίδα Τώρα και σΤον υΠολογ·σΤἡ
σας μέσω Του Μἰετοεοίτ 5τοτε! καθε ΤρἰΤη 8ι Παρασκευή
Γμι .ι~Ι1ΜΙ“ ῖ'·Α.'ΜμὶΜ.^.- ἶἶ`. '““.γ!Ιι·Ἡ·.·.Ν Ρ·