Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Πλησιάζει το τέλος του κόσμου"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
24 |ΟΥΝ|ΟΥ
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(τοε99› 9999
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
κΡΗτικοΣ
|ΕΡΕΛΣ
ΤΑ "ΕΨΛΛΕ"
"Θερμό" επεισόδιο στην |.Μ. Γωνιάς
ΚΟΝ] μΠΟρίΟυ με Παπικοι]ς Στα ΕΝΘΕτο “ΝΕ0|ΛΝθΡΩΠ0|"
ΕΓΓΛΟ-ΡΩΣΙΚ0 "ΣΕΝΑΡΙΟ" ΜΠΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
0 εξ απορρήτων
του Πούτιν,
Αλεξοντερ
Ντοιἰγκιν,
αποκαλύπτει
ΣΕΛ|ΔΕΣ
4-7, 7 7,22,23,2θ-28
Μείνει, δεν μείνει στην ΕΕ. η Μεγαλη Βρετανία παμε ολοταχώς για "τριγωνική κυριαρχία" στον πλανήτη