Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3298O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €
Η Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου Τοµέα Αθηνών υλοποίησε την πρώτη φάση του Επισιτιστικού προγράµµατος

«Επιτελείται
θαυµάσιο
παιδαγωγικό έργο»

ΦΑΓΗΤΟ ΣΕ 3.577
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
K

Η θερινή εορτή των Ιδρυµάτων
Προσχολικής Αγωγής της Ι.Μ.
Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας
ΣΕΛ. 11

Κλήδονας 2016,
οι φωτιές
του Α Γιάννη
∆ιήµερες εκδηλώσεις στο δήµο
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας
ΣΕΛ. 2

Εκδήλωση της
Φιλοζωικής
Ένωσης Νέας
Ιωνίας µε το ∆ήµο
ΣΕΛ. 10

∆ιαδηµοτικό
Τουρνουά - Μίνι
Ποδοσφαίρου
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας
ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 10

Ιδιαίτερη Εθελοντική Αιµοδοσία
του «Κωστάκης Μεσογίτης»
Ο Σύνδεσµος «Κωστάκης Μεσογίτης» θα πραγµατοποιήσει ∆ιήµερη Εθελοντική Αιµοδοσία, την Κυριακή 26 και την ∆ευτέρα 27 Ιουνίου στην Μνήµη των
Ελευθερίου Ευαγγέλου, Κωνσταντίνου Πανανά και Αναστασίου Τουλίτση.

Κανονικά ολοκλήρωσε η Περιφερειακή Ενότητα του
Βόρειου Τοµέα Αθηνών την πρώτη φάση υλοποίησης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής, που χρηµατοδοτείται από
το Ταµείο Ευρωπα κής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) και υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία µε τις Κοινωνικές συµπράξεις.
Συνολικά 3.577 ωφελούµενοι συµµετείχαν στο πρόγραµµα, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε τον Μάρτιο και περιελάµβανε τρεις
διανοµές στους δικαιούχους έξι δήµων και δύο Ιερών Μητροπόλεων από την Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου Τοµέα (∆ήµοι
Αγίας Παρασκευής, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου καθώς και η Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας και η Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αµαρουσίου και
Ωρωπού).
Σύµφωνα µε τον υφιστάµενο προγραµµατισµό της Π.Ε Βορείου
Τοµέα και των συνεργαζόµενων εταίρων, το πρόγραµµα θα συνεχιστεί για τη φετινή χρονιά µέχρι και το ∆εκέµβριο του 2016, ενώ οι
δικαιούχοι του προγράµµατος θα λάβουν και συνοδευτικές υπηρεσίες, στη βάση των αναγκών τους.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΚΑΘΕ

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΑ

ΣΕΛ. 3

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Αναβαθµίζεται
ο εξοπλισµός
καθαριότητας

ΣΕ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Νέα οχήµατα παρέλαβε
ο δήµος Νέας Ιωνίας
ΣΕΛ. 9

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα