Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ι κτ
¦ 1 | κ θ Μ Ε Μ ΤΙΜΗ οοο Ε.
 Φο' τι η μονή ο τικἡ στη ερί #
 ζ με η μ ο' τπυττῆωυτ
 1 ] να ΜΜΜ
_ τωτ8ττΜὡτ
της Κρητης ΙΜ|8τ|Μ|τω'|ὡν
Ε. ΜΑΗ: 11οτν[email protected]αΞοΠασΜΜ8.Ξτ ΝΕΒ: τντννν.αΞοΠασΜἰα8.Ξτ ΤΗΛ; 2821074544 ΡΑΝ 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.092 (41943) σελ_11
ΤΕΕ ΜΒ: || ΜΝ" "έχυσε
το σου" οι τον ΜΚ
η 1 κ
ι ι να έ Η _ γ μ' τ
,κ ¦ · - '4 κ·-4 1=,>=
γ. Ἡ η ~ · ' .· 'Η ι:: -κ εμ' η '
ΗΣ. · · 7 τ. ~¦ . Δ · ο .
.ο 4 Η ο . ' :
_ ._ δ
Δ1ααοτε ακό α... "Β|Ι'ῖ"ΜΜ
· Τ1μό στους νεκρούς 
ως ΜόΧ11ς τας Σαμαρ1ός σελ.4 
· 5ο καλυτερα Παραλία του κόσμου ------------------- -- σελ.9
Ι | Ι
τα Φαλασαρνα σελ.13  
_ Ε Ι , ,
ΜΜΟ ΜΜΜ Λ"|||||ῖΠ|Μ||ω
με ο1κοδόμο στα Χαν1ό σελ.1Ο ω Ή
· Από σήμερα Π1δρυτ1κ1ἰ |
συνδ1όσκεψΠ ως ΛΑΕ σελ.7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Β. ΜΜΜ:
Π. Στυλ1ανόςθεοδωρογλόκας σελ_12 Η  
Μανώλ11ς Καυετανό1α1ς σελ_5 
Παύλος Πολυχρονόκ11ς σελ.4
Ἀρ11ς ΧατΖΠστεφόνου σελ_7 ..................... . . πλω
Προσφορές όλο το χρόνο για
τους δικούς μας ανθρώπους
Με ,'
<›ί τ
Χ0|Ρ|Ν|·| - 2 8 7 ΚΕΡΑΣ|Α - 3 ο 7 !
ΜΠΡ|ΖῦΜ 0 Συν.Φλομουριός Ο Ι
Ελληνική το κιλ το κιλό '
* - *
Μη σποτ Ι + Ι ολες οι Ι + Ι |
ε3-73γρ στα] ΒΑΝ-'Νο
καρτ. θήκη Πόνες μικρή
Λοδσκο συσκευασίσ
5 υ ρ ε· τ το ο τ κ ο το ' "τα τους κατόχους της ' - '

Τελευταία νέα από την εφημερίδα