Πρωτοσέλιδο Κόσμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΗΜΟΣ ΑΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΛΑΙΠΕΥΚΗ ΛΑΡΙΣΑ
||ροαΜΦΒηκαν αλλοι Αρχίζει σημερα Μαη "ΜΒΜ"ΠΜ απο
ειπα ιη: το που Απ" το φεστιβαλ οφὴγησης παπι· διακοπη ΜΜΜ!!
ΣΕΛ. 8 ΣΕΛ. 9 ΣΕΛ.5
Η θεἔΣ|Α|Λ|Α  
Στλ χΕΡιλ ΣΑΣ  20] Ο
γ ΤΙΜΜ 1 €
ΐ ΤΗΝ 2411-115336
 κοεηιοε@κοεηιοε|Μεεε.ω
|·| ΚΑΒ"ΜΕΡ|Ν|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΗΣ ΛΑΡ|ΣΑΣ ΪΑιῖΦΜΑΟΥ2.548
ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
Σι·ηηικνὡνονιαι
Μολεία-νηηιιινωνεια
|| ΜΝΚ" 'Μ Β|Β||ΒΡ|ΣΜΒ ΦΕ|'ΝΕ|
ΜΜΜ!! ΚΟΣΜΟ ΠΑ ||Ε||Μ
ι καταργήσεις και οι υποβιβασμοί σχολικών
Κ Ε Ε Α μονάδων έχουν αυξηθεί τα τελευταίο χρόνια σε
Τηεεεε|ἰεηΜ.εΓ
η “μονη ενημερωτική διαδικτυακή “ω της απωικ
ΠΑΓΚΟΣΜ|Α ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΑΡ|(ΠΤ||(ΟΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗ/Ω Ι ' ' ί _
ΗΜμΜεΝΠΝ ΑΤΟΜΩΝ ολη την επικρατεια απορροια του συνεχιζομε
νου δημογραφικου προβληματος που πληπει
 κυριως Τις ορεινες ΠεριΟΧες- ^ΟΥω αυτης Της εξ8λιξης
Πληθαίνουν και οι καταργήσεις - υποβιβασμοί σχολικών
μοναδων. Με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών ΠαιΔΡ0Σ|Α Β ΜΗΝ
ΓΡΑΜΜΗ ΕΟ"8Ε'Μ
δείας¦ Νίκου Φίλη και Οικονομικών. Γιώργου Χουλιαρακη¦
η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ερχονται ριζικές αλλαγες σε
σχολεία της χώρας. Συμφωνα με αυτή στο νομό Λαρισας
καταργούνται τα νηπιαγωγεία στα Αμπέλια Βερδικούσιας¦
στην Υπερεια¦ τη Ραχουλα και τα Δελερια.
ΣΕΛ. 3
- - Ένα διαέλιδο
με αγγελίες
εργασίας
απο την περιοχη
εκθωο||<ΘΩ της0εοσαλίας
ΜΜΜ. Μπεν. ΜΜΜ.
.ιιηηιΕΜιιρΕι.8ηΓ Ψ
και ΜΜΜ: όηηερειαιρειεραη6ἐ
!-_. έ # ,
ΣΕ τεράστια Μαη η
Δόσεις μεσω ·ιαιοιικίις καμια ή να· δυναμη: (ΜΜΜ) Ι ' " " Ι ' Ι
ί'¦ί¦¦ἶ¦¦.¦'¦ἴ¦Μ¦'ἔ¦ἔἙἔ'¦¦Ἡ¦ι Η ενταηη εκδοση του κ αποστελλεται καθημερινα σε μορφη ρω' σε
ΗΛεκΤΡ·κΛ Ι Ι
ΜΜΜΜκΜ ατ·νην.κων|ναΙ-ΜΜ στην Ελλαδα και στο εξωτερικο
ΧΡ'Σ'|!"|' 2 Τ"'|.: Ζ"".232Μ5. Τ"|. ι ΕΜ: Ζ"°.2'|'|2Ϊ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα