Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
«ΒΟΜΒΕΣ»
ΠΑΝΕ: ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ
«ΑΟ. 10» Γ|Α ΠΑΠΑΘΑΝΑ:ΑκΗ:
«ΠΟΥΛΗΣΕ ΒΕΜΟ κΑ1
ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟ»! υ· Σελ 10.11
.ΜΚ. Ο 4
' Ο ΤΟΥΤΖ|ΑΡΗΣ κΒΛΕΓ|Ε|»
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,
ΑΝΤ|ΟΕΤΟ| Ο' ΟΠΑΔΟ|
Α|'|ΟΧΩ ΡΕ| Ο |'|ΟΥΡΤΟΥΛ|ΔΗΣ
Με πΑοκ 
θΕ^Ε| ΛΑΜΨΗ
ΑΓ', Το ΠΑΡΕΛΘΟΝ
πΑοκ  ΡΔοκ
Η. ω ,
.- Η - Μ Η Α Εἰ:
' ΠΑΛ|ΟΥΣ ΑΣΟΥΣ ΘΕΛΕ|
ΝΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕ' Η ΚΑΕ Γ|Α
ΤΟ Φ|Λ|ΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΣΚΑ
' Τ' ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΘΕΣ|ΝΟ ΔΣ
' Τ' 1Σχγε1 ΜΕ ΤΟ ΜΠΑΤΖΕΤ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΖΟΝ Σελ 47
ΒΕΡΟ|Α Μ]
ΑΝΑΝεη:ε ο ΜΜΜ,
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ κΑΝ11Μ01ΡΗ:,
ΞΕΝΩΝ" · κοΝ1Α :ε ΜΕΛ|ΣΣΗ
:ΑΝΘΗ ω- 9
Δ|ΑΨΕΥΣΕ|Σ Γ|Α ΚΑΣΤ|Γ|Ο Σ|'|ΥΡΟ|'|ΟΥΛΟ ΚΑ| Γ|Α ΠΩΛΗΣΗ
ΣΟΛΤΑΝ| - ΕΑΣ|ΛΑΚΑΚΗ
ΘΕΣΗΣ εΡτΑΣ1ΑΣ
14 ΠΑ ΔΗΜΩΝ) κι"
1Δ1“1·1κο 1·οΜεΑ
ΟΕΣΕ|Σ
ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ
Μ ¦.:ν·>τῳ[email protected]··ῳ> η ,Μα
_ ο “η 1 ·- ·-  1:
Η  Ι _·' 1 18“
- α ' ζ Ο _ι..· ' ς
13 · .- 7
_ 8,.
Ο Νπςλἰδη5 _
Ε|'|Ο= ΕΛ|'||ΔΕΣ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗ ΓΙ ΕΟΝ|ΚΗ ΤΩΝ 28 ΟΜΑΔΩΝ 'ΤΟΥ Α"|ΕΤΥΧΑΝ ΣΤΑ Μ|'|ΑΡΑΖ!
· ΧΑΜΟΓΕΛΑ
Η «Μ» ΕΞΗΓΕ| Γ|Α |'|Ο|ΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ |'|ΡΕ|'|Ε| Ο ΑΡΗΣ
ΝΑ Α|'|ΟΦΥΓΕ| ΤΗ Δ|ΑΔ|ΚΑΣ|Α
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ|ΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Γ|Α ΤΟ Μ.Κ.
' ΝΑΖΑ|ΔΗΣ (ΜΕΓΡΟΡΟ|_|5 95,5):
«ΚΑΛΗ |'|ΡΟΟΓ|Τ|ΚΗ Γ|Α ΜΕΝΑ Ο ΑΡΗΣ»
«ΑΝΤ|θ»
' Ο ΣΧΕΔ|ΑΣΜΟΣ ΞΕΝΝΑΕ| ΑΠΟ ΤΑ «ΒΑΡ|Α ΧΑΡΤ|Α»
Σελ. 12,13
ΟΛ|Α - ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Α
|'||ΚΡΟ
ΤΟΝΩΣΗ ΗΟ|ΚΟΥ
ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΗ»
Μ|ΧΕΛ ΣΤΟΥΣ |'|Α|ΚΤΕΣ=
η Ε|ΜΑΣΓΕ ΕΔΩ Γ|Α ΕΣΑΣ,
ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ο' ΟΜ|ΛΟ|...
ΣΑΣ |'||ΣΓΕΥΩ, ΟΑ
ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΣΚΛΗΡΑ
ΜΕ Ε|'|Ε|ΣΕ ΝΑ ΕΡΟΩ
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ' ΘΕΛΩ
ΝΑ Μ|'|ΟΥΜΕ
ΣΕ ΟΜ|ΛΟ ΤΟΥ
Σ ο πΜΜΑ Με
· Το ΝογΜΕΡο ιο
' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΥΡ|Ο ΤΑ
Δ|ΑΡΚΕ|ΑΣ ΜΕ Τ|Σ |'|ΕΡΣ|ΝΕΣ Τ|ΜΕΣ
Γ|Α ΟΛΑ ΑΝΕΞΑ|ΡΕΤΑ ΤΑ ΜΑΤΣ
Μ Σελ 4-8
_ γ·- Η... ΤΥΧΗ
:Ψ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
ζ:ὶ ΠΜ· Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Τα ΚΑΒΒΑΔΑ
Δεκ εΞΑΡ1Α1Α1
ΜοΝο Μο
Το" ΜΜΜ
ΚΑ| Τοπ ΜΜΜ ΣΗ
Ο Τόν· |
ΜπκΠφ·Β 
Σελ46