Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οταΜ  ο] ο η η
.  στο οσο
· ° “ΜΜΜ
Καί απο τα 6¦ 75
_.α<<α!“ὁ Μ
Η Ισλανδία 2-1
την Αυστρία
κα· ετοίμαζεταί
γία την Α ΜΜΜ
Προκρ·οη οτο 85'
~ _ γία την Ιρλανδία.
' 1-0 την Ιταλία
Το Βέλ γω 1-0
την Σουηδία απο
το βλέμμα των
Μαρίνακη, Καρεραέ
“Μουσε το τα  ,
ΜΜΜ ην·   αλλά μὲ τ απλα ο
η Πορτογαλία στο 3-3  η
με την 0αγγαρία¦ 'ο ο “
αλλά πέρασε ως τρίτη ο β
τεΛ 8
Γεω· το εσυ-Β
με τον Ήλιο
στη σωματα
..λ . ο. χα] ,ο
ΜΜΜ: το· οωε·ωωωυω· ά
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Ψαχνω κα'
στην Αγγλία
ΔΡ. ΦΥΛ. 5469
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
' ωω(ίνω“ (“μ“›Ιε|Μ) Μα
“αΜ1“νΠν“Ι “ΠΜ/“|ψ| ία την
-: ΜΙΝΙ Ι·λ'ί[ὁ/ η||Μ“ω“
?η<Μ»
 _έ ,.
°` 'Ι
αυΊαυαα
Γ ια σκληρή
μαχη του
θρύλου
με την
Κολόν
Σάντα Φε
για την
απόκτηση
«μ||φού» η
Η καλυψη
της ωτοστολής Μ
στοΛ(·νγκενφελντ .” γ . .η
ΠραγματοηοτΠτα· "  7” Ξ” * " '°"'“'
με την ευγενικη
Χορηγία των
κατασΗμκ'ιτων
',. ;ἶ¦η:>ί`._ ὶ:“=:7 Ανα
: Γ°.ι._τ:ῆι το· Ρ Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα