Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Τα "προφητικά" τραγούδια για τον εφιάλτη που έρχεται
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
23 |ΟΥΝ|ΟΥ
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(Ί0598) 3998
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
Ρ ΣΕ^|ΔΑ 72
ξ :Μ χω Ο Μ ”ΜΑΣ Ρ::'“ξί;ἶΔ
Ο ΥΟΧ ΙΟτ  
ΧΧ` Μ¦ΝΜ“/ :Δξγ"'|Ι
ΕΓΜΡ: η ΝΕ( ΣΤΗΝ Υ'λΐ Ι
ς Σκι) “τν Λ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΓΕΡ0Ν'Ι'Α ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥΜΤΣΙΩΤΗ
ΤΑ "ΠΡΟΦΗΤ|Μ"
ΑΜΣ ΜΜΜ
ΠΑ... ΒΒΕχπ:
“ΜΑ Ε|ΝΑ|
ΤΑ ΜΜΜ
 Εοκ;Λ|ΔΕΣ457227232627
Από το 2000 μας προειδοποιούσον οι "ποποροκόδες" με τους οΤίχους,ΐὸὐς