Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9'!"!!!!Μ "'
Π · ή θα ΒΓθΧἰτ ή θα Χ·αν·σε· ΠοΝτ|κ·
'σ ( ή καλα καιρο θα κανε· ›  ὅτι:
ΕΒΔΟΜΑΔ·Α|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ Ι ΣΑτ·ΡικΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροηϋΚἱ.8τ πωπω 23 τοπια 2016/Τ|ΜΗ= Ζε ο. 1922
ΧΩΡ|Σ κο|ΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Η ΑΝΤ|ΠΟΛ|ΤΕΥΣ|·| ΣΤΟ ΠΑΖΑΡ| ΠΑ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓ||(Ο ΝΟΜΟ
Δεν υπάρχει ευτυχία
που να κόβεται στα τρία
› Ο· «μικροί» δεν τα ΜΜΜ γ·α τα είδος της «ΜΒΜ», Μ α "όπως επιμένει για τους 200
' ΜΝΑΣ Μ εΝ·ΣΧγηεΝΗ,
  -Α τα ΑΜ ΚΔ' ΑΜΠ Η ΝΝ
* ΑΜ" Με ΜΜΜ
Κατω πιο ΑΜ "
ΑΝΑ ΥΠΑ Με· Ύ
  ° “   

Τελευταία νέα από την εφημερίδα