Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Το θρίλερ του Brexit τρομάζει την Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 ΣΕΛ|ΔΕΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
 - κΑι ΤΑ ΝΤΕΡΜΠ| ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
Πέμητη 23 |ουνίου 20] 6 - Αριθμός φύλλου '|.914 - Τιμη '|,30 ε - ΝΝ · .¦|επ|ιε·οεῳρ°$.ε·
,ζ“ιι2ὺθέ Ρ ›
 οι ΒΡΕΤΑΝοιΑηοΦΑΣι20γΝ, Με!  7 . 
° τῇ? οι ΕγρΩηΑιοι ΑΓΩΝιογΝ Η!   Ξ¦)ζδ'ἔἔἶΕἑῆδ“
8130 θΡΙΛΕΡχ
Στον ΒηΕχΙ~
ω: τβομἀζει την Εῆῆἀδᾶ 
ΑηοΔΕκΤΑ
› ΑΠΟΛΥΤΟ ΝΤΕΡΜΠ| μ ΣΕ ΠΕΡ||'|ΤΩΣ|·| ΒΕΕΧ|Τ "Μ ΝΕΜΜΜΡΛΧΗΣ  
δείχνει η τελευταία δημοσκόηηση, η υηοτίμηση της λίρας θα ηληξει Μ ΑΥΤΗΣ!" ΤΑ ΕΜΠ" 'Σ ΜΡΕΣ 
έκκληση στους ψηφοφόρους αηό τις ελληνικές εξαγωγές, θα εηηρεασει ΠΤΗΝΑ ΑΜΑΞΕ"ΛΤ"Σ ΑΛΛΑ 
καμερον, Γιουνκερ και Ολαντ να τις τραηεζες και θα ανεβασει τα "Λ ΜΠΟΜΠ' Τ0ΠΡΕ#ἔ"ΕΜ Η 
εηιλέξουν την Παραμονή δίδακτρα των φοιτητών
ΧΑΛΑΡΩΣ|·|
Η εηαναγορα τίτῆων θα εξαρτηθεί
Εκ  αηό τις εξἶῆἔἑἶνιΞ το χρέος
ΣΕΛ|ΔΑ Ί ο
ΣΧΕΔΟΝ Ο' Μ|ΣΟ|
ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ η
ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ι
Ο Ε· . -¦ . ι έ _  ¦ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ ΤΟ ΠΕΑΕ
ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΕ| κΑι ΤΡ|ΤΟ 4- λ Ο ' Ο Με ΤΟΝ ΣκΜΒΕΝ|ΤἩ
ΜΑΘΗΜΑ-ΕιΔικοτΗτΑ Ι η Ι  Δ μ, · Α 
Εκηαιδευτικους Συγκρο"ϋ" ϊων  ο Ι “Δ Λ ΑΓΟΡΑ ΠΑ Το
«ηοῇυτεχνίτες» . .-Σ
η ση ε τον Τοσκα! Ε ἐ - ΜΕ^^ΟΝ ΤΟΥ
ε ΒΕ' "ς μ  ν -· = ΜΑΡ|ΝΟΠΟΥΛΟΥ
_ Ο όμιῆος εηηρεόζει 1.500 Προμηθευτές
ο Εοηγγ ΣΤΕΡΕι ΤΗ θΕΡΛΠΕ|Α ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ κγΣηκΗ ιΝΩΣΗ καιΜΜΕ:ἔἰἶς<¦ἔργ«ωενως

Τελευταία νέα από την εφημερίδα