Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Μήνυμα αγωνίαςRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 0"(0ΝΟΜ"(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 22 |0ΥΝ|0Υ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20283 - ΤΙΜΗ Ι.3Ο ΕΥΡΩ
@4 Ώ ι στον"
ΔΡΛΜΛΤΙ|(0 ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ Α"0 ΝΤ. |(ΛΜΕΡ0Ν= ΟΙ ΒΡΕΤΑΝ0Ι ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓ|(ΛΤΛΛΕΙΠ0ΥΝ
Ολα τα Βλέμματα στραμμένα στη Μ. Βρετανία
Θρίλερ ένα 2Δωρσ πριν από τσ επίσημο δημοψήφισμα
Κορυφώνεται η προεκλογική εκ- ραμονή ή οχι της χώρας στην ΕΕ αλατα στοιχεία δείχνουν μαχη ψη- κορυφαίων προσωπικοτήτων της
στρατεία στη Μανία για την πα- Λίγεςώρες πρινανοίξουνοι κάλπες. Φο-ψήΦο. παρά την παρέμβαση χώρας κατά του Βτεχιτ › σελ. 29
Ανοδος 3,71% «Αντιπαράθεση» Αλ. Τσίπρα- Κυρ. Μητσοτάκη για την αναπτυξη
ΤραττεΖικό ράλι
με τον Γενικα 
Δείκτη στις
608,29 μοναδες Εκκλπσπ από ΣΕΒ για λιγότερους φόρους
Ο «κτύπημα» από Ριτσα Παραμένει σε
Περιορισνένιι χρεοκοπία το ασύχρε0 Ο) Ογή Γ' ρΟΞ Κάντε ΤώρΟ «ΣΟ μ φων Το
των ελληνικών τραπεζών 2 ¦ δ λ | ¦ λ | Θ
ασε τα 112 εκατ εν ω > σελ. 9 | | |
ρ ρ με αναπτυξη ¦ σσε σωστα ι τσα5 ετσιρσμε
το Η! Η "Ἡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ απο τον ΕΚΚΛΗΣΗ απο θ. Φεσ- 0 ΚΥΡ. Μητσοτάκης
38 Αλ. Τσίπρα στους κοινω- σα να περιοριστεί η εκανε λογο για λιγοτε νικοὐς Φορείς να συμ- Φοροκλοπη. αλλά και ρους Φορους. αλλά και
2! η Με ς μετασχοαν σε διάλογο να αναθεωρηθεί το μικροτερες δημοσιες
Η! ' ο -·- ¦ ε για την αποκατασταση μείγμα πολιτικής που δαπάνες. Εθεσε ως στο·
Μ ”ω ΜΜΞ Α” Μ των εργασιακών σχέ- συμΦωνήθηκε. Προει- χο την αύξηση των εξα: Ξ Ξ Ω Ξ Ξ Ξ Ξ δοποίησε οτι τα υΦε- γωγών κατά 10% ετη Ξ Ξἔ ω έ  Ξ · “ Ἡ 8Ἡ:::ών σιακα μετρα δεν θα σίως και 120.000 νεες
ὶΞ8ἑἔ ἑἔ : ἱἔ: " :8: : ¦ἔ Ξ Ζ διαπραγματεύσεων. Φερουν αναπτυξη. θεσεις εργασίας.
Στοιχεία Μαίου >°ελ·4·5
«Ανάσα» στα Θερμή στήριξη, αλλά και συστάσεις από τον Ζ. Κ. Πουνκερ Μ ΡΕΜΜΝ"(
δ 2 | δ | | Επιμένει
ἑἔἶἔ%ἔΑ“ Το Προγραμμα 81"" γιαπλεόνασμα
° Ε|σΠράξεις 129 δισ εναντι στόχου   ο 
16.4 δισ. ευρω το πε ντάρπνο Ο Ζήτησε τα ταρω-ν ·
,· - Ο «χαιρετ|ζω το θάρρος και το κουράνιο τον ιι σαι!Φωνια του τρωω
ΗσύξΜΠ2Ι·4% σας εισΠρἀξει<ΦΠΑσΜΘφφἩ «· Ι ελληνικοι] λαοά»¦ ειπε ο πρόεδρος της Κομισιόν ο ε“Μ_ τω ΜΜΜ
και 31,4% στα Μωνεἰα έφερε άνοδο στα έσοδα, τ Β "π αναπνοή απ) σελ' 7
τα οποία ξεπέρασαν τα 3 δισ. τον Μαιο > σελ. 8 . ^ Θ ἑ 0 Διαφων|α Πού νκερ στα σενάρια νια αλλά νες
θα στο καθεστώς των ομαδικων απολύσεων _
 ·` Τον πραγματική «ιδιοκτησία» Μαρ πρόεδρος τπς Κο- ΤΡ^ΠΕΖ ΕΣ
Εκτιμήσεις από Οιτἱαιουρ . . . .
των προγραμμστων που εφαρ- μιστον. Μονον ετσι θα επιτευΑ ὁ Η μόζονται να αναλάβουν τι ελ- χθεἰγραγορα και αποτελεσμα 
Μ , . Η) Μ . . δο . . . ,
Π Η μ Μιαβερν:οπκαιπ υ Ιττ.ιςαπεξο ςαΠοτπνκρισπ η 
ΠΡΟ Ι των Ι «Ανοητοι 000' για το νναινετ
ΟᾶΡΜ Φωτο 8 Ι ηθελαν το 0ι·εχιτ» ·:::;;έ:%%Μ
Ο Από τον Ν0ἐ#βρ|0 2014 έως τον Ιου- _" . Αιχμές απόΑλ.ΤσἱΠρα και Ζ. τΙερἰοδο,όττουπτταραμονήτπς Ο Πιο Φθηνή π φπματσδάτη·
λω 2015 «έφυγαν» καταθέσε|ς 50 δ|σ·ι `Χ Κ. Γιούνκεργταύποττταωώδια ΧώραςστπνΕυρωζὡνπκρεμὁ- ση των τραιιεζών> σελ. 6
σύμφωνα ρε τον διεθνη οίκο > σελ. 11 κατα στν ταραγμένη περανύ τον σε μία κλωσαὶ › σελ. 3