Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
0 ιιαιιιτιιρας Μοιιιη Ντιεον στη «Βασιηισσιι».
Υιιε£γΓρανιε γ·ιαμ2ΐχβίιια(
. . κ ι ν κ ινωθηκε 
'Ώ Σημερα(Ί2:30)ηηαρσυσιαση των ο ο . Ι' έ ι
< Ιων . Η εισἶῖηριων 6ιίαρκεια8 τη5 πω σεζόν 'ο μερ"ων08 Πω" γκσρ!ἶ
, . ι- 7 ο
ἑηοιι ειχε αηοκαλιιψε¦η=«ΩΡΔ»`
ΤεΠ1ρτιι 22 |οωνιοω 2016 / Φτιλλο Ι20612406) /€ Ί 30
ΒΔΣ|ΛΗΣ ΜΠΔΡ|(ΔΣ:
έ η “  Πει' αν: θα · - - -  __ _ _ Ξ Π
ειναι· ιιει ο ιῦ αν' ια τι Με τι
0 Η 0 Υ 0 0 τ
. 'ε ξ ¦ ο
 Ο Κετσηαγια εκανε μια Πρώτη κουβέντα χθεε με τον Ντε Μηαρτολο στα γραφεια ϊΠ$ ΠΑΕ, ωστοσο σημερα Που εηιστρεφει
στην Αθηνα ο Μιλοβανοβιτ5 και αύριο Που γυριζει ο Μηαγεβιτ8¦ θα μιλησουν ολοι μαζι για τι8 τελικε5 ΑΠΟΦΑΣΗ):
στα ΜΕΤΑΓΡΑΦ|ΚΑ, αλλα και για τι5 αηαραιτητε5 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ):
¦Τἶῇ·ἶ Δ ;' ` Ρ Ο κ, !# ϊ.,#ἶ 'Ϊ κ Μ '
 ΔΤ #07 ι* ..68 -:'- ~··'ε“ 1- ' 'Λκ ·4ν_“' “ ο “··*_?ὶ;·. 5 “η ι ·" ῦ·
χ ΒἐΒ ' τ, ··: η:¦.ὲ_ Ι  . 
 Έ Υ 9 ' ' Ε 7 "- ϊ ι έ
ι πρωτη «τωντιινιι»
ῖ· η Ι' , .¦ε¦ἑ..`4 Ι Ι
ι Π Μ!ωνι φαω Τσειιιιι
ν 'Εδειξε τα δοντια τη5 η Χρβατσκα και Χωρι5 ΜοντριΙ8',,σχε6ον... ηερηατὡντα3
Π ω· Δ ¦ ῖ.¦_φ ¦
Ζ· στην εηομενη φαση Πολωνοι και Γερμανοι
Ι· ' ' "`_
Ουκρανια-Πολωνια 0-1 · Β. |ρλανὁια-Γερμανια 0-1 · Κροατια-|σηανια 2-1 · Τσεχια-Τοσρκια 0-2