Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκΟΣ ΑΝΗκε· ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ
ΕΠ ΠΡΑΣΠΝἩ
Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΝ ΤΩΝ ΜΑ8κΝΑΪκΜ Μπαίνω κι· ΜΜΜ :η Με Τα ο
ωωΠεΜ ΠΑ ΜΜΜ
ΣΗΜΕΙΑ 28... ΑΣΤ ΕΝΩ" Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΤΗΣ ΦΑΚΕΑΑΣ
ΠΚΚ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΚΑ Π
Π _ ·  ΗγΠκο ΤΟΥΡΝ0ΥΛΤ0ΝΣΕΠΤΕΜΒΡΜ Πλ Το ΔΗΜΟΥ
 · γ · “  · :|ΖΕ|ΣΤΠΚ ε ΜΕ "ΑΚΑΒ"ΚΑ'ΚΠ¦
 = .'  _  < ·ἶ_ ΤΣΣΚΑ ΜΠΣΚΑΣ.ΜΑΚΑΜ"ΠΕΛΑΒ|Β ΚΛΗΣΗΣ 
Ϊ""ΠΣΜ"Ξ'ΙΕ|!ξἶ Ξ7¦ ῖ  Α 3! Ο' -·  “ 4335'
ΜΟΝΟΣΤΗΝ«ηΡΑΣ·ΝΗ» :9 ' ”Ξ _ _
-“ τ  ΗΜΕΡΕΣ
 "· ···
` Π ΑΠΠΚΑΑΥΨΕΣΤΗΜΕΠ|ΑΠΑΥΤΗΣΕΒΚ|ΚΗΣΠΤ|ΚΠ|ΠΒΕ|ΠΡ|ΜΣ  
ΠΣΤΕΚΑΠΑΡΕ'ΤΑΗΚ|ΑΣΤΠΚΠΑΚΑθΗΚΑ|ΚΠΤΗΣΕΠΠΜΕΚΗΣΜΕΡΑΣ  Α Ξ
:ι ΤΠ'
- Α; Ο' ΤΕΛΕΥΤΑ|ΕΣ ΕΞΕΑ'ΞΕ'Σ ΝΕ Σ|Κ|'ΚΑΠ0Κ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠ|ΒΕΒΑ|ΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «Π»
 Α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ π"ΛΒῖκ0ΥΠΑΡ|Ζ|κπ ΑΛΛΑΓΕΣ Σ Θ
ΜΜΜπΜΗΜΜΗΗ:ΜοΜΜΜΜ ο 
Μ" ι ΠΡ0ΧΠΡΑΤΑΧΥΤΑῖΑΠΑΑΜΚΤΗΣΗ
ο" Μπι" πο· ΜΜΜ ο Μπα πλκλΤοπογλο: ΜΜΕ' ΜΜΜ Η "Μο"
   -  ΜΑΜΑ
«ΛΕΧΤ'|ΚΕ > Τα ΕΙΠΑΜΕ» "γ" "ΜΜΜ
 ο  "ΑΕ 1- ΑΕΚ "ΡΠΑΑΒΑ|ΚΕ| Το ΠΑΣΚ!) ΠΑΝΟ _
 5, ΠΡ0ΕΤ0|ΜΑΣ|ΑΣ" “ Ο έ
 Α Ο ΜπΑΣκεΤκοΜΔΕΣ
όπως ΠΠ" όπου ΚΚΕ· Βασίλης ΚωνσωνΤίνου Μεγαλη νικ" με ω 31ε"|ω“"Μκ Μην
Η Ο Ούι· γραφεί· ως ΕΜ λίγο η ιν
'Ώ ΜΑΝΔΡΑ
Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚ0 ΕΚΤ0Σ ΑΠΡ00ΠΤΠΥ
ΠΠΚ ΑΒΗΚΑ ΠΑ ΝΑ ΥΠΠΓΡΑΨΕ|
Φ 'γ ν Μ
πρεμιέρα Του Πανελληνίου ΠρωισΒλὴμΜς
απο ωπνἡΗΜμε Ιον Τκιριζικ“ μεσο στην 'ΜΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα