Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Τρόμος για συνταξιούχους του δημοσίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
λ.  ϊ" ΜΝΗΜΗ" Β"¦||Τ 'Η || Μ "Η
,. . ~ - Ν
ΔεΥ ασ" ιδΡ“ η “ψω¦_¦.  Α ΜωΜΜ ταιΡτΝ22ιοιΜογ2Μ ιΡ.ΦιΛ.ι.ειι ·
περι Ορθοδο£ια8 7
Οι προσκυνημένοι του Σότμπλε και οι ανυπομονουντες Σ _
να στηθοὐν στα τέσσεοα για 7 _  " 
'Η θΕΣΗ ΜΑΣ
Μὰεια η σελ. 9
Ο . 5 ΗΟΜ|Λ|ΑΤΟΥ
ΜΝΗΜΩΝ Η °8 ϊ0"8 'Ο Μ°'°"$ -- ΜΜΜΗ
· τον ΣΕΒ
Φέρτεμεσα τα λεφτα¦ εμπνευστεἱτε από τουσ μεγαλαα8 μα8 ευεργέτεε
«Η ευθυνιι σαε σε μια κοινωνια που δοκιμαΖεται δεν μπορει να εξαντλετται με μια εκκλησια στο Χωριο ασε»
·εΜΜοωεΜΜωπωΜνεπΜΜκωΜΜκΜ.ΜΜοΜκεΜΜΧωΜΜΜῳΜσφΜΜΝΔ ο
«Κλείδωσαν» οι τιερικοτιε8! Στιε 28 Ιουνίου τι «κρυαδα» για 200.000 ατισμαΧου8
για ειπωθεί· οι·
του απιαστο"
Αναδρομικιι ετιιστρσφτι (Σειιτεμβρισ και Δεκεμβριο) των καταβσλὡν του Πρώτου τριμτινσυ
Πρωταφανὲ8! .
3  ΣεπλειατΠριααμα '· › Η"γ0ἶ
ο . - · του Σκανδαλιδτι
. τα«ΝσαΓ Οπα» ο .
ΠροσλτιΨει8 ΠΜ "Ί” ενδιαφερσταν
σε 17 δὴμου8 8 _ _ . Ι Μ “ για διαιττιττι
ΜΜωΜ. Β Που, Ποιος, Ποτε`σε όλα τη χωραἔ' Ό Ι Ενω η δ|ΚΠ είναι σε εξέλιξη' Β Η ΜΜΜ ιΕΤσνΚΟτσὡνη¦ ' 23
85Χρανοε πατεραε στο ΒραΧατι σκὁτωσε τον 4-8Χρονο για του και αυτοκτὁνιισε