Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Έφτασε η εβραϊκή "πεντηκοστή" των εσχάτων καιρών
Newspaper website Website
Recognized text:
ΝΥΝ!" 'ΙΝΝΑ α 4
ΜΕΡΗ ΑΜΜΑΝ!!!
Μ Μ Η.:
ε< Η Β' ]ΝΙΜΜΜω
^ "“ 31 /]·`
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
380 ΕΤΟΣ Ι |` ή  Ο τ Ο Μ Σάβ ` , Ι μ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ Ι ω  μ ν'“ Ι ~, γ ν  ΔΔΣ;ηοΜΜΝ 7
00597) 3997 ψ  “ ' >  > Η . Μ[|κ“ΒΕΜΜΜἩ Ι '
'γ η!Μ η!. "ϊ [ |.' ζ ·< .¦¦¦ μ·Δ χΜ'·
, “ΜΜΜΜΜΜ |¦ ”
 7 Ι ϊ | | ψ  Ι Πω Η Μι=“ε~ε·>·Με:νεωι=ΜΜΠΙΙΥ«
Τ|Μ|-| Ι ΕΥΡΩ ΜΝ Ι Η Ο Ι μ - ΠΜΔΕΜ έ η
 ¦ Ι Δ ¦ η Ι ΜΝΗΜΗ ΗΜ! Δ η
"|'|ΡΟΔΟ'|ἘΣ
ΚΔ' Ε|'||ΟΡ|(Ο|
ΕῖΟ|ΜΛΖΟΥΝ
ρ“··/ Σ'|'|·|Ν ΕΛΛΑΔΑ"
ΓΙΑΤΙ ΙΙ ΕΑΜ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 'ΙΩΝ ΣΙΩΝΙΣ'Ι'ΩΝ
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-5
||  Η ΠΛΝΟΡΟΟΔΟΞΗ >
ΚΑΤΑΡΓΕ| ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ
Ο ΒΑΡΟΟΛΟΜΑ|ΟΣ
ΝΑ κΑΤΑΔ|κΑΣΤΕ|
ΩΣ Α|ΡΕΣ|ΑΡΧ|·|Σ
Τα 49 χρόνιο από την σνακατόληψη των |εροσολύμων
απο το |σροηλ συμπληρωνοντοι στις 28 |ουνιουΣε“Δε“-“Μ