Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ψυχρολουσία σε μισθούς και συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΣούΠερ κροατίσ
γκρέμ|σε την |σΠανία
κατ τη... στέῆνε|
σε ντέρμΠ| με
"ΜΟΤΟ στους «18»
“=“ τ. .Ο Ο Ο
Τ| |'|ΡΟΒΛΕ|'|Ε|
Ο ΑΝΑΠΤγΞιΑκοΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΑ ΤΟΥΣ
ΔΓΡοΠκογΣ
ΣΥΝΕΤΑ|Ρ|ΣΜΟΥΣ
Τετάρτη 22 |ουνίου 20] 6 - Αριθμός φύλλου 1.913 
ΧΑΟΣ ΣΕ ΑΡΧΑ|ΟΑΟΓ|ΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΦΕΡΝΕ| Η ΚΟΝΤΡΑ ΑΡΧΑ|ΟΦΥΑΑ|(ΩΝ γτ·0γΡτε·ογ |'|ΟΑ|Τ|ΣΜΟΥ
ἔώβίς πωῆ:  γ
και αναψυὶτήρΜ  _
ΝΕΣη ω ω ΜΙΣ” των
ΔΗΜΟΣ Λθ|·|ΝΛ|ΩΝ Ο' ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ| ΔΕΝ θΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡ|ΤΗ
ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΠΟΥ Δ|ΑΨΕΥΔΕ|
ΤΗΝ κγΒΕΡΝΗΣΗ
Γ|Α ΤΑ ΕΡΓΑΣ|ΑκΑ
4 ΡΞΠΆΕΝΠ( Τ ΑΠσροίτΠτο
το Πλεονόσμστο 35% ί η
› ΠΟΥΝΚΞΡ | Η κυβέρνΠσΠ ¦ὲ“
εΠέλεεε το μίγμα των μέτρων  '
Ρ ΕΞΩ. 543
.Εμ υ _¦|
ΤΑ ΓΡΑΦΕ|Α
ΣΤΟ|Χ|·|ΜΑΤΩΝ
ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ
ΣΤΟ “ΒΗΕΜΑ|Ν"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα