Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η κρίση ανατρέπει τις εργασιακές σχέσεις στην Ε.Ε.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠειΠετΠΡοτίκί.ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
α ΡΟΝΕΠ
8·ςυτί|μ 88Π·ίτεε Ρουει· ΗεΙ|εε Λ.Ε.
Τα.: +30 210 6728890
ειπε": ιηίο@ροννετ-ηεί|αεει·
Μ.ρΜα-ηε||858τ
Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 |τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
ΕΓ||ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.090
Ζαν Κλοντ Γιουνκερ
πρόεδρος της Κομισιόν
ΣΗΜΕΡΑ
Η ΕΝΤΑΜ|ΕΥΣΗ
ΤΩΝ 7,5 Δ|Σ.
Εμανουέλ Μακρόν
Γάλλος υπουργός Οικονομίας
σήμερα στη Ν
Ρήγμα στις κινητοποιήσεις
από τους λιμενεργάτες του ΟΛΠ
Ένα βήμα πίσω κάνουν οι λιμενεργάτες του ΟΛΠ, οι
οποιοι βασιζόμενοι στην τελευταία ανακοίνωση του
υπουργού Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα αποφασισαν
χθες το βραδυ να αναστείλουν, από σήμερα, τις
απεργιακές τους κινητοποιήσεις. >ί ί
Νίκος Ξυδάκης
αναπληρωτής ΥΠΕΞ
Να είμαστε
πιο μετριοπαθείς
στις εκτιμήσεις μας
για τους Ρώσους
τουρίστες
ΑΥΣΤΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡ|ΑΡΧΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΟΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ >28
ΤΑΧ|5: ΣΤΑ ΠΡΟΟΥΡΑ
«ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ» Γ|Α
Τ|Σ ΦΟΡΟΛΟΓ||(ΕΣ ΔΗΛΩΣΕ'Σ >5
ΠΑΤΑ “ΦΡΕΝΟ»
Η ΓΕΡΜΑΝ||(Η Ο||(ΟΝΟΜ|Α >26
ΡΕΠ5Α|)Ο: ΠΩΣ ΓΛΩΣΣΑ
ΝΑ' ΜΑΟΗΜΑΤ||(Α
ΦΕΡΝΟΥΝ ΠΩΛΗΣΕ|Σ >14
Η ΕΞΕ|Δ||(ΕΥΣΗ ΑΝΟ|ΓΕ|
«ΔΡΟΜΟΥΣ» ΣΤΑ |.ΟΟ|5Τ|(5 >15
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ:
Δ|ΑΞ|Φ|ΣΜΟ|
ΜΑΞ|ΜΟΥ - ΣΥΓΓΡΟΥ
ο'. θοτ|ταπ Κωστας
Απηιετο8|υ Ιουλιος
λέκτορας επικεφαλής του
Επιχειρηματικής τμήματος Ηυπιεη
Ψυχολογίας τζαμπα' Εοηευ|τίηε
στο ατι ΚΑΡ άτουρ
Πότε δεν αποδίδουν τα συστήματα
διαχείρισης απόδοσης εργαζομένων
[μεταρρυθμίσεις] Το 38% των εργαζομένων Χωρίς ΣΣΕ - Αυξάνονται οι υΠσαΠασΧολσύμενοι
Η κρίση ανατρέπει
τις ε ργασιακές
σΧέσεις στην Ε.Ε.
ΠΑΡΑΜΕΝΕ| Ε|(ΡΗ|(Τ||(Ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓ|ΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Μεγάλες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις
έΧει φέρει, μεταξύ άλλων, η οικονομική κρίση
των τελευταίων ετών στην Ευ ρωΠαῖκή 'Ενωση,
με το σύνολο των Χωρών να Προωθούν μεταρρυθμίσεις στΠν κατεύθυνση της μεγαλύτερης
«ευελιξίας» σε μία ΠρσσΠάθεια να τονώσουν την
αΠασΧόληση. Στο Περιβάλλον αυτό μόνο τσ 62%
των εργαζομένων ανά την 'Ενωση καλύΠτεται
αΠό συλλογικές συμβάσεις εργασίας (γενικές ή
κλαδικές), ενώ το υΠόλοιΠο 38%, στο οΠσίο Περιλαμβάνονται και οι 'Ελληνες, δεν διαθέτει το
σημαντικό αυτό δίΧτυ ασφαλείας. Ακόμη και σε
Χώρες με ισΧυρά συνδικάτα, όΠως η Γερμανία,
το Ποσοστό έΧει υΠοΧωρήσει αΠό ΠερίΠου 75%
το 2008 σε ελαφρώς κάτω αΠό το 60% σήμερα. Αν
και οι μεταρρυθμίσεις έΧουν οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας την τελευταία διετία, το Πρόβλημα Παραμένει εκρηκτικό μεταξύ των νέων,
ενώ σε μία ανησυΧητική εξέλιξη ο αριθμός των
υΠοαΠασΧολούμενων βαίνει αυξανόμενος. Η Ευτοετατ υΠολογίζει ότι συνολικά 21,ΖΖ4 εκατ. άνθρωΠοι στην Ευ ρωΠαϊκή 'Ενωση (εκ των οΠοίων
16,42 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη) είναι σήμερα εκτός αγοράς εργασίας. ΕΠιΠλέον, ΠερίΠου
10 εκατομμύρια εργαζόμενοι μερικής αΠασΧόλησης είναι υΠοαΠασΧσλούμενοι, ενώ 9,3 εκατομμύρια άνθρωΠοι αναζητούν εργασία εκτός
Κοινότητας. Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με τη γήρανση του Πληθυσμού, διατηρεί τις Πιέσεις στα
ασφαλιστικά ταμεία. >6-7
Οι χωρες με το μεγαλάτερο
και το μικρότερο δίχτυ ασφαλείας
Γαλλία 98%
Βέλγιο 96%
Αυστρία 95%
Πορτογαλία 92%
Φινλανδία 91 %
Λετονία _ 34%
ΕοΒονία _ 33%
Ουγγαρία _ 33%
Βουλγαρία - 30% ΜΝ
εργαζομένων
Βρετανία - 29% που καλόπτοναη
απόΣΣΕ
στην Ε.Ε.
Λιθουανία
Πολωνία - 25%
- ι5%
[μέτρα] Η Ελλάδα καταγράφει τον 4ο «βαρύτερο» φόρο στην Ευ ρωΠαῖκή 'Ενωση
Πρωτιές ακρίβειας λόγω υψηλού ΦΠΑ
Σε Ποιους κλάδους θα υΠάρξουν οι μεγαλύτερες εΠιΠτώσεις αΠό τις αυξήσεις φόρων
[παραμονές δημοψηφίσματος]
Κερδίζει
έδαφος
το Βτεηιαίη
Οι υΠέρμαΧ01 της Παραμονής φαίνεται να ανακτούν έδαφος έναντι των οΠαδών του ΒτεΧίτ, δύο
ημέρες Πριν αΠό το κρίοτμο δημοψήφισμα στη Βρετανία. Οι τελευταίες δημοσκοΠήσεις τούς δίνουν
μικρό Προβάδισμα. Η αλλαγή των δεδομένων έρΧεται μετά τη δολοφονία της βουλευτού Τζο Κοξ,
Που άνοιξε έναν δημόσιο διάλογο για τις εΠιΠτώσεις Που έΧουν οι «κορόνες» και η ρητορική διΧασμού ή και μίσους στην Πολιτική αντιΠαράθεση,
ενώ Πυ ρσδότησε εκκλήσεις για ενότητα. >25
Άλμα στις αγορές προκάλεσε η Η. Βρετανία
Εφορία]
Λονδίνο
Φραγκφουρτη Παρίσι
Κλίμα ευφορίας επικράτησε χθες στις αγορές, εν μέσω προσδοκιών ότι οι
Βρετανοί θα αποφασίσουν την παραμονή στην ΕΕ. Η οτερλίνα επιδόθηκε σε
ράλι, ενω οι δείκτες των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων έκαναν
άλμα ανω του 3%. >ί 7
Μιλανο
ΕΠιστροφή
σε 1 .'743
ημέρες
Ο μέσος Χρόνος αναμονής για
την εΠιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στους δικαιούΧσυς στις 28 αΠό τις 113
εφορίες της Χώρας κυμαίνεται
αΠό ένα έως και Πάνω αΠό τέσσερα Χρόνια. Η μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι στην Κω, με
τον μέσο Χρόνο αναμονής να
φθάνει τις 1.743 ημέρες. >5
Πανευρωπαίκος
5ιοχχ Ετιτορε 600

Τελευταία νέα από την εφημερίδα