Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
. ·εκ
ΑθΛΗΤ|κΜ Ι
` €·,_ξ____¦":ἔ'τ: Οκ! 'ε Ι _~ τα Π;  ._ _" 1.· 4 6` Η ·
- -' -·_:·:_, ¦ » , Δ
.ι -` ζ; _'
Η” Τ! Ϊ
“η : λ· ξ
“να ο” ε τ  Με  η" ι Τ
“ Ά 7:'   .
περνανε τι·Ωανοτατα Ι 
και ο· Σποβακωΐέεω 0!:ΡΞωοοι
· “ . · ωΜ Ἡ
ΣκοοὲΜΐἈἔζΜο 0-0. Ρωσία-ουοΜἔ 0-3
Ο) εΣΠΑΜΜ@ωΜΜ@ΜΜ
ΜΠΔΕΒ|τΣ-Μ|ΛοΒΔΝοΒΜ @ΜΜθω
ΜΜΜ (ΜΡ, @Μ κΕΝἩΡΙκ[email protected]ΑΡιΣ-τΕΡο Μ
Ο ΠρωθυΠουργο5 Προανἡγγε·λέ τα
ὁαμοαρατηοα του έργου τικ «γραψω,
4» του Μετρο, το οτιοίο θα φτανει
σε ααοοταση ανατινοὴ5 απτο το νέο
γὴΠέὁο τη5 ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφε|α
Π|ο... μαροοτα ο Σ|Σ,
αλλα αρέσε| Πολυ 2 ` ε τ
κατ ο ΕΜΠΕΓ|(ΟΥΕ
χ· Παντα ανοιχτο 8
η των 'νοουα και Χατζαφ|
22 ς για το αρ·οτέρο ακρο
ζἰ; ΕΕΤ
ΙΜ ' ρ
.. Λίστα με «εετοέ"Στο... κολΠο για ΑΑ|ΦΗ, Ι
η <έΕνωση», Ι ΜΜΜ». 
αυτό η Αουοτρια πω" Ι" "μωρέ
κατέθεσε χθέ8 στην  
Ανορθωση, νέα Ξ· ΓραφειοΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠ0Σ . · .- μ
 μαορει να|καλυψε|=τ __
. 2· έ 
|μ|νιμουμ ααα
Θέλτ|ωμενη Προταση  ρ πω!
Ο ΤΑΔΑΝΤΟΥΧΟΣ ΓΚΑΡΝΤ ΤΗΣ ΣΑΡΑΓΟΣΑ ΕΠΕΣΤΡΕψΕ ΑΠΟ ΚΥθΝΟ ΚΑ' ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗ
«ΒΑΣ|Α|ΣΣΑ» ο ΤΕΑ|ΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑ ΣΚΟΥΑ|ΔΑ ΚΑΤ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
·ΑΡΓΑ ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ, ΑΝΕΜΕΝΕ Η ΑΕΚ ΤΟ «ΝΑ'» ΤΟΥ ΜΑΗ( ΝΤ'ΞΟΝ